Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2019-05-19


Vill du veta mer om KVO?
Läs mer här!

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Välkommen till Katrineholm-Vingåkers Ornitologer!


De senaste aktiviteterna:
Utflykt till Leonardsberg och Svensksundsviken den 12 maj

Klockan 05.00 åkte en liten skara om fem personer mot Norrköping för att besöka några bra fågellokaler. Första anhalt blev Skenäs färjeläge ute på Vikbolandet där det simmade en hane praktejder ihop med två vanliga ejdrar. Den kunde ses och fotas i fint medljus och på närhåll. Vi hörde också drillsnäppa, näktergal och törnsångare, och en havsörn flög förbi.

Praktejder.

Praktejdern visade sig på nära håll.
Foto © Krister Aronsson
Fint väder så här långt och vi fortsatte till Svensksundsviken någon mil längre in mot Norrköping. De har gjort om väldigt mycket sen jag var här senast för 20 år sedan, och en led på 1,5 km tog oss via hag- och buskmarker till fågeltornet. Här började det blåsa kallt, men flera havsörnar, en backsvala, en rödbena och en större strandpipare gladde. Ärtsångare sjöng intill tornet. Längs vandringsleden hördes bl.a. gransångare, två trädgårdssångare, rödstjärt och en grå flugsnappare visade sig för två personer.

Vi fortsatte till Leonardsberg vid sjön Glan med sitt fågeltorn som brukar komma högt i Fågeltornskampen. Här fanns gulärlor, två skräntärnor, spelande enkelbeckasin, tre småskrakar, skedand, gluttsnäppa och större strandpipare. Efter Leonardsberg blev det ett stopp vid Herrebro våtmark mitt emot Borgs kyrka, en rätt nyanlagd våtmark som hyste ganska mycket änder och 18 vitkindade gäss. Tre vadare fanns på platsen (förutom tofsvipor): en grönbena, en rödbena och en brushane. Förutom praktejdern var dagens utfall lite mediokert, mycket beroende på blåst och gråväder som drog in under förmiddagen.

Krister Aronsson

Fågeltornskampen och jubileum vid Tornstugan den 4 maj

Vid 5-tiden på morgonen var det bara någon enstaka plusgrad och ganska kylig vind. Det var alltså inte de bästa förutsättningarna för att få se mycket fågel vid Tornstugan. Temperaturen och förhoppningarna att få se eller höra många arter steg dock sakta under förmiddagen.

Ladusvalan påminde oss om våren denna kalla dag.
Foto © Gunilla Carlsson

Precis som förra året så passade årets första lärkfalkar på att visa upp sig fint på nära håll. En brushane och en enkelbeckasin flög över Tornstugan. Rör- och sävsångare hördes också till och från. Några skådare lyckades även se tre dvärgmåsar.
Årets upplaga av Fågeltornskampen lockade totalt 38 deltagare som lyckades identifiera totalt 61 arter. Förra årets resultat stannade på 50 arter så det var en klar förbättring.

Aktiviteten sammanföll med att vi firade Tornstugans 10-årsjubileum. Torbjörn Lundahl såg till att grillen var varm för korvgrillning redan från klockan 9.
Naturskyddsföreningen passade också på att genomföra en vandring i omgivningarna. Kommunens ekolog och miljöstrateg, Linda Aldebert, tog tillfället i akt att tacka våra föreningar för vårt engagemang kring Tornstugan. Linda berättade att kommunen vill se Tornstugan som en lämplig lokal för bl a arbetsplatsträffar och i framtiden som en del i en naturskola.

Linda Aldebert.
Linda Aldebert berättade om kommunens planer.
Foto © Torbjörn Lundahl

Hon berörde även de utmaningar som Näsnaren står inför vad gäller t ex övergödning och föroreningar. Kommunen vill få bättre kontroll på de tre tillflödena till Näsnaren. En möjlighet att förbättra läget är att anlägga en våtmark nordväst om värmeverket.

Vinnande svenska fågeltorn var liksom förra året Södra Lund-tornet på Öland med 106 arter. Vårt torn kom på plats 56 av totalt ca 90 torn. Bästa finska torn hade 101 arter. Totalt deltog 300 torn i Finland och 20 torn i Danmark.

Det kompletta resultatet från fågeltornskampen hittar du här!

Gunilla och Leif Carlsson

Tidigare aktiviteter hittar du här!

Aktuellt

Backsvalor 2019

Backsvalor som häckar i grustag har det svårt i Sörmland. Det finns f n nio täkter med möjlighet för backsvalor att häcka. Tyvärr ska flera av täkterna avslutas och läggas ner.
FSO vill därför ha hjälp av fågelföreningarna med inventering av backsvalor. Vi uppmanas nu att leta efter backsvalor i kända och andra möjliga grustag. Ordföranden i FSO, Ingvar Jansson, och Bengt Legnell, forskare på backsvalor, kommer att åka runt och hålla kontakten med markägare.
Inventeringen görs så att man besöker lokalen i slutet av maj och i början av juni när svalorna har anlänt och sedan i juli när det finns ungar. Man räknar antal bohål och uppskattar antal svalor. Man rapporterar in det i Artportalen och skriver gärna ett mail till mig. Hör av er om ni har några frågor.

Lillemor Däckfors, tel 073-983 70 60.


Onsdagskursen

Nybörjarkursen på onsdagar är nu avslutad. Vi hoppas kunna återkomma i höst i någon form.


Tisdagsgruppen

Daglediga träffas på tisdagar vid Scoutgården kl 07.30 för skådning i vårt näromåde. Vi samåker i egna bilar. Medtag matsäck! För mer info kontakta Pelle Moqvist, tel 070-370 77 25.


Lyssna på nattsångare den 7 juni

Fredag den 7 juni kl 22.00 blir det en utflykt i sommarnatten för att lyssna på nattsångare i Katrineholm med omnejd.
Ansvarig: Ulrika Ahlblom tel 073-046 11 85.


Hela årets program hittar du här!


21853 besök sedan 8 februari 2018


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2019. All rights reserved