Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-04-03


Vill du veta mer om KVO?
Läs mer här!

Sörmlands fågellokaler


Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhetVälkommen till Katrineholm-Vingåkers Ornitologer!


De senaste aktiviteterna:
Årsmöte den 15 mars

KVOs årsmöte hölls som vanligt i föreningslokalen vid Talltullen. 18 medlemmar hade mött upp för att ta del av redovisningen om hur föreningens verksamhet skötts och hur ekonomin förvaltats under 2019 samt för att bl a besluta om förtroendevalda till posterna inom styrelsen och valberedningen.
Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades liksom resultat- och balansräkning. I sin revisionsberättelse framförde revisorerna inga anmärkningar för det gångna året. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet. Årsavgiften för 2021 bestämdes bli oförändrad, dvs 200 kr för enskild medlem samt 250 kr för familj.

Årsmötet beslöt om ändring av stadgarna betr förfallodag för årsavgiften. Denna beslutas fortsättningsvis av styrelsen. Årsmötet beslöt även att uppdra till styrelsen att utreda vidare och ta fram nödvändigt underlag som behövs för att anordna ett räcke till Vännervasspången. Den ekonomiska ramen höjdes till 10 000 kr. Styrelsen fick mandat av årsmötet att fatta de beslut som behövs för att genomföra projektet.
Dessvärre hade valberedningen ej funnit någon kandidat till ordförandeposten för styrelsen. Årsmötet beslutade att den posten ska vara vakant. Övriga styrelseledamöter är resp valdes: Monica Ström, Gunilla Carlsson, Torbjörn Lundahl, Marie-Louise Nyman, Ulrika Ahlblom, Kerstin Norin samt Karl-Evert Andersson och Gunnar Westermark. Revisorer är Torsten Andersson och Håkan Lernefalk. Till valberedningen valdes Leif Carlsson, John-Erik Nyman samt Krister Andersson.

Bildvisning
Hökuggla.
Hökuggla.
Foto © Bernth Andersson.

Efter årsmötet serverades kaffe med bröd. Som traditionen bjuder följde därefter bildvisning. Bernth Andersson hade plockat fram ett urval av sina fina fågelbilder och en del videor från både hemmaplan och andra platser i landet och berättade om sina upplevelser.

Bernth tackades för den fina visningen med en applåd.


Torbjörn Lundahl


Uggleutflykt den 13 mars

Årets uggleutflykt lockade 13 medlemmar som åkte ut i kvällningen med förhoppning om bra utdelning. Pelle och Krister hade som vanligt gjort lite rekognoseringsarbete i förväg och ledde oss först till Ramsjöhult. Där hördes två sparvugglor på håll. Lite längre fram utefter vägen fick vi riktigt fina obsar på en sparvuggla på nära håll. Ja – han flög över våra huvuden flera gånger och hade ett bohål intill upptäckte vi.

För att inte störa för mycket åkte vi strax vidare mot Eriksberg, dock utan något napp där. Bättre blev det vid Svenstorp, St Malm. Med hjälp av Pelles skickliga "hoande" dröjde det inte länge förrän en kattuggla dök upp fullt synlig från vägen. En liten stund senare anslöt ytterligare en uggla för att besvara och mota bort oss inkräktare, kan man gissa.
På slingriga småvägar genom skogen hamnade vi, efter ett kort stopp vid Älgsjötorp, vid sjön Viggaren och en grillplats vid sjökanten. Fika och korvgrillning satt fint i mörkret även om "sjöbrisen" ökade på medan vi satt där.
Sista anhalten innan hemfärden blev vid Urskogen hitom Glindran. Här kan pärluggla höras med lite tur men trots Pelles ihärdiga lockrop fick vi inget gensvar den här gången.

Kvällen blev ändå lyckad och trevlig och vi tackar Pelle och Krister så mycket för det.

Torbjörn Lundahl

Var så god och sitt!

Ett stort tack säger vi från KVO till Service- och Teknikförvaltningen för vår fina sittbänk ute vid Lilla Näsnaren. Här kommer vi att sitta bra vid kommande fikastunder vid vårt skådande ut över Lilla Näsnaren!


Ny sittbänk vid Lilla Näsaren.
Ny sittbänk vid Lilla Näsnaren. Foto © Torbjörn Lundahl.

Tidigare aktiviteter hittar du här!

Aktuellt

Coronaviruset

KVOs styrelse har beslutat att ställa in alla aktiviteter (tisdagsutflykter och övriga aktiviteter enligt programmet) i första hand t o m april månad.

Styrelsen, 2020-03-19

Om känsliga arter i Sörmland

Nu går vi in i perioden när berguvar, lappugglor, kungsörnar, pilgrimsfalkar med flera andra känsliga arter inleder sina häckningsbestyr. För att minimera störningar för dessa arter så vill Rrk Sörmland gå ut med en vädjan om att inte larma ut observationer på olika Line Band eller liknande media.
Rapportera dock gärna i Artportalen med häckningskriterie (då döljs din rapport automatiskt) eller med funktionen skydda fynd/dölj fynd. Är ni osäkra om fyndet är/blir dolt så ser ni detta i granskningsläget i Artportalen, längst till vänster i rapportraden. Detta för att fågelskyddsarbetet i länet skall kunna använda era observationer.

Jan Gustafsson, Rrk Sörmland

Tisdagsgruppen
Obs! Inställt tills vidare pga Corona

Nu är det dags igen för daglediga att ge sig ut och skåda fågel! Vi träffas som vanligt på tisdagar kl 07.30 vid Scoutgården. 1:a uteträff blir den 10 mars. För ytterligare info kontakta Pelle Moqvist, tel 070-370 77 25.


34979 besök sedan 8 februari 2018


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved