Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-05-12


Vill du veta mer om KVO?
Läs mer här!

Sörmlands fågellokaler


Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhetVälkommen till Katrineholm-Vingåkers Ornitologer!


De senaste aktiviteterna:
Årsmöte den 15 mars

KVOs årsmöte hölls som vanligt i föreningslokalen vid Talltullen. 18 medlemmar hade mött upp för att ta del av redovisningen om hur föreningens verksamhet skötts och hur ekonomin förvaltats under 2019 samt för att bl a besluta om förtroendevalda till posterna inom styrelsen och valberedningen.
Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades liksom resultat- och balansräkning. I sin revisionsberättelse framförde revisorerna inga anmärkningar för det gångna året. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet. Årsavgiften för 2021 bestämdes bli oförändrad, dvs 200 kr för enskild medlem samt 250 kr för familj.

Årsmötet beslöt om ändring av stadgarna betr förfallodag för årsavgiften. Denna beslutas fortsättningsvis av styrelsen. Årsmötet beslöt även att uppdra till styrelsen att utreda vidare och ta fram nödvändigt underlag som behövs för att anordna ett räcke till Vännervasspången. Den ekonomiska ramen höjdes till 10 000 kr. Styrelsen fick mandat av årsmötet att fatta de beslut som behövs för att genomföra projektet.
Dessvärre hade valberedningen ej funnit någon kandidat till ordförandeposten för styrelsen. Årsmötet beslutade att den posten ska vara vakant. Övriga styrelseledamöter är resp valdes: Monica Ström, Gunilla Carlsson, Torbjörn Lundahl, Marie-Louise Nyman, Ulrika Ahlblom, Kerstin Norin samt Karl-Evert Andersson och Gunnar Westermark. Revisorer är Torsten Andersson och Håkan Lernefalk. Till valberedningen valdes Leif Carlsson, John-Erik Nyman samt Krister Andersson.

Bildvisning
Hökuggla.
Hökuggla.
Foto © Bernth Andersson.

Efter årsmötet serverades kaffe med bröd. Som traditionen bjuder följde därefter bildvisning. Bernth Andersson hade plockat fram ett urval av sina fina fågelbilder och en del videor från både hemmaplan och andra platser i landet och berättade om sina upplevelser.

Bernth tackades för den fina visningen med en applåd.


Torbjörn Lundahl


Uggleutflykt den 13 mars

Årets uggleutflykt lockade 13 medlemmar som åkte ut i kvällningen med förhoppning om bra utdelning. Pelle och Krister hade som vanligt gjort lite rekognoseringsarbete i förväg och ledde oss först till Ramsjöhult. Där hördes två sparvugglor på håll. Lite längre fram utefter vägen fick vi riktigt fina obsar på en sparvuggla på nära håll. Ja – han flög över våra huvuden flera gånger och hade ett bohål intill upptäckte vi.

För att inte störa för mycket åkte vi strax vidare mot Eriksberg, dock utan något napp där. Bättre blev det vid Svenstorp, St Malm. Med hjälp av Pelles skickliga "hoande" dröjde det inte länge förrän en kattuggla dök upp fullt synlig från vägen. En liten stund senare anslöt ytterligare en uggla för att besvara och mota bort oss inkräktare, kan man gissa.
På slingriga småvägar genom skogen hamnade vi, efter ett kort stopp vid Älgsjötorp, vid sjön Viggaren och en grillplats vid sjökanten. Fika och korvgrillning satt fint i mörkret även om "sjöbrisen" ökade på medan vi satt där.
Sista anhalten innan hemfärden blev vid Urskogen hitom Glindran. Här kan pärluggla höras med lite tur men trots Pelles ihärdiga lockrop fick vi inget gensvar den här gången.

Kvällen blev ändå lyckad och trevlig och vi tackar Pelle och Krister så mycket för det.

Torbjörn Lundahl

Var så god och sitt!

Ett stort tack säger vi från KVO till Service- och Teknikförvaltningen för vår fina sittbänk ute vid Lilla Näsnaren. Här kommer vi att sitta bra vid kommande fikastunder vid vårt skådande ut över Lilla Näsnaren!


Ny sittbänk vid Lilla Näsaren.
Ny sittbänk vid Lilla Näsnaren. Foto © Torbjörn Lundahl.

Tidigare aktiviteter hittar du här!

Aktuellt

Rapport från backsvaleprojektet

Nu finns två rapporter av Bengt Legnell Backsvalerapport 2020 och
Kartläggning 2019 Södermanland


Coronaviruset - uppdatering

KVOs styrelse har beslutat att ställa in alla aktiviteter (tisdagsutflykter och övriga aktiviteter enligt programmet) t o m juli månad.

Styrelsen, 2020-04-08

Om rapportering i Artportalen

Vi går nu in i tider då våra fåglar har börjat/börjar sin häckning.
Vi från Rrk Sörmland önskar att ni som rapporterar i Artportalen från lokaler som är häckningslokaler för känsliga/skyddsklassade arter anger häckningskriterier på dessa arter, så att de döljs automatiskt eller att man själv aktiverar "Dölj fynd"-funktionen i Artportalen.

Vad man också skall tänka på när man rapporterar från främst en sådan lokal och ibland även från en närstående lokal när man bevakar en känslig/skyddsvärd art är att övriga arter som man rapporterar från häckningslokalen/den lokal som man själv är på bör döljas så att "obehöriga" inte kan lista ut varför man är vid t.ex. ett berg under skymningen. Det är väldigt svårt att definiera vad som är en närstående lokal, men som regel får den enskilda rapportören själv göra ett aktivt val utifrån sina egna kunskaper. Vi inom Rrk Sörmland hinner inte alltid att kontrollera det stora flödet av rapporter som inkommer varje dag på Artportalen, så vi är oerhört tacksamma om varje enskild rapportör gör en fundering på sin inrapportering innan man klickar på funktionen "Publicera".

För fågelskyddsarbetet inom FSO (Rrk Sörmland) i länet så finns det endast 2 personer som ser alla dolda fågelrapporter i Artportalen för rapportområdet Sörmland, så dessa rapporter, även fast de är dolda, kommer att kunna användas i fågelskyddsärenden. Givetvis skall man ange häckningskriterier i alla fall där en fågelart har en sådan aktivitet/rätt årstid/rätt plats så att det är tänkbart att den skall häcka/göra häckningsförsök. T.ex. en bivråk under juni och juli, befinner sig sannolikt i varje fall minst med aktiviteten "Obs i häcktid, lämplig biotop", och inte bara med 1 ex förbiflygande.

Tack till er alla för ert ideella arbete med att rapportera i Artportalen vilket är grunden till nästan allt fågelskyddsarbete numera, både från den ideella sidan och från myndighetshåll.
Till er som har tillgång till tidskriften Vår Fågelvärld nr 2-2020, om ni inte redan har läst artikeln om"Artportalen – så används den av myndighetern" så finns en önskan att ni gör det.

För Rrk Sörmland, Jan Gustafsson, 2020-04-18

37651 besök sedan 8 februari 2018


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved