Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-12


Sjövikstornet

Beskrivning

Fågeltornet ligger vid Vingåkersåns mynning i Kolsnaren. Tornet har även en inbyggd del om vädret inte skulle var det bästa. Platsen är bäst på våren och hösten med rastande fåglar.
Under sommaren är det de häckande fåglarna som dominerar, däribland den bruna kärrhöken och rördrommen. Fiskgjusen söker föda i sjön, i strandskogen ser och hör man mindre hackspett och i vassarna finns rör- och sävsångare men också näktergal och trastsångare.

Raritetsmässigt är nog citronärlan år 2007 den ovanligaste gästen. Andra arter man kan nämna är mindre sångsvan, prutgås, svärta, sjöorre, röd glada och busksångare. 151 arter har noterats här de senaste tre åren.

Rördrom.
Rördrom vid Sjövikstornet. Foto © Hasse Karlsson.
Spången ut till Sjövikstornet.
Spången ut till Sjövikstornet. Foto © Monica Jansson.
Vägbeskrivning

Från rondellen utmed väg 52 vid infarten mot Vingåkers tätort åker man mot Katrineholm. Efter ca 1,7 km svänger man vänster efter bron där det finns en skylt Fågeltorn. Det finns en parkeringsplats till höger och en spångad väg, ca 300 m, ut till fågeltornet.


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved