Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2019-04-09

Funktionärer

Revisorer för KVO är: Torsten Andersson och Håkan Lernefalk.

Valberedningen för KVO består av:
Leif Carlsson (sammankallande), Christina Karlsson och John–Erik Nyman.


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2019. All rights reserved