Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2019-01-14

När kommer flyttfåglarna till Katrineholm?

Nedan visas när olika arter under året har observerats i Katrineholms kommun.
Uppgifterna bygger på rapporter i Artportalen under åren 2016, 2017 och 2018.
Stannfåglar och arter med enbart någon enstaka observation har inte tagits med. Läs mera här!


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2019. All rights reserved