Sidan uppdaterades 2018-01-07

Verksamhetsberättelse 2016 >>
Hitta ett fågeläventyr nära dig>>

Om du hittar en skadad fågel:
Ring Viltakuten>>
eller Katastrofhjälp Fåglar och Vilt>>
Om du hittar en död fågel som är ringmärkt:
Meddela Naturhistoriska Riksmuseet>>

Nästa programpunkt:

Inbjudan till Tärnans artrally den 20 januari

 

Mer info finns i vårt program för 2017


Tidigare aktiviteter:

Bildvisning i Talltullen tisdagen den 5 dec

Så var det dags att summera de bilder som blivit tagna under 2017.
Det blir alltid stor variation på bilderna, allt ifrån fjällvärlden till Skåne.
Vi fick se fina bilder från fjällen, bl a på fjällabbar.
Från Öland visades också både fåglar och blommor.
Bilder från närområdet, t ex Åkforsån och Näsnaren uppskattades också.

De personer som visade bilder var, förutom undertecknad, Hasse Karlsson,
Krister Andersson och Torsten Andersson.
Och som vanligt så var det många medlemmar som hade kommit för att se
på bilderna.

Det blev kaffe och lussebulle efter visningarna och det smakade gott.
Sedan följde lite snack om både foton och fågelupplevelser.

Bernth Andersson

 

Genomgång av Artportalen onsdagen den 15 november.

Till onsdagens kvällsaktivitet hade 15 medlemmar mött upp i det stora grupp-
rummet i Studiefrämjandets lokaler för att få en välbehövlig  repetition och
uppfräschning av kunskaperna i rapporteringssystemet Artportalen.

Som sakkunnig hade Per Flodin, Länsstyrelsen, bjudits in för att dela med sig av
sitt kunnande. Per har varit med i utvecklingen av systemet och är väldigt duktig
på hur det fungerar. Han visade hur man lämpligast lägger in sina observationer,
hur rapportformuläret fylls i, tips och råd kring hur fyndlokalerna anges med
publika och egna fyndplatser, hur man prickar i kartan, använder egna mallar,
inställningar och genvägar mm.

Artportalen är otroligt stor och utvecklas ständigt. Många möjligheter finns att
söka och presentera det inlagda materialet i form av listor av olika slag, liksom
statistik, diagram och bilder mm.

Kvällen gick fort, en välbehövlig bensträckare och fikapaus hanns i alla fall med.
Man fick vara koncentrerad för att hänga med i svängarna när Per klickade och
markerade och förklarade de olika momenten. Viss trötthet i huvudet infann sig
(för egen del) efter tillställningen men man får ta det som nyttig hjärngympa!

Torbjörn Lundahl

 

FSOs höstmöte söndagen den 12 november

Föreningen Sörmlands Ornitologer hade sin sedvanliga höstkonferens på
Åsa folkhögskola. 8 personer deltog från föreningen och ca 40 personer
deltog från hela länet. Dagen innehöll en förmiddag som handlade om vindkraft.
Vi fick ta del av planerna för de stora vindkraftparkerna Långgrund 1 och
Långgrund 2, som om de blir byggda kommer att ligga utanför den sörmländska
skärgården.

Åsa Folkhögskola
FSO´s ordöfrande Ingvar Jansson tillsammans med Daniel Bengtsson, SOF.
Foto: Hasse Karlsson

Vi fick även höra Daniel Bengtsson från Birdlife Sverige (Sveriges
Ornitologiska Förening) prata om deras vindkraftspolicy, och vi fick
tid att diskutera problematiken kring denna energikälla.

Efter en god lunch fortsatte Daniel med att prata om IBAs (Important
Bird & Biodiversity Areas) och vilka kriterier som gäller för att en lokal
ska kunna räknas dit.

Slutligen presenterade Per Flodin och Janne Gustafsson resultaten av
kustfågelinventeringen som gjordes för ett par år sedan.

I allt en intressant dag som gav en del nya kunskaper.

Krister Aronsson

_______________________

Euro Birdwatch 1 oktober

Efter föreningsturen till Kvismaren kvällen innan hade många nog valt att stanna
hemma. Vi blev i alla fall åtta personer som var med någon del av de fem timmar
som vi räknade arter vid Tornstugan, Näsnaren.

Sjön bjuder som vanligt på hösten på väldigt mycket sjöfågel. Den talrikaste
arten var grågås, där vi räknade in över 4300 ex, vilket troligen är en av de
högsta summorna vi haft i sjön. Insprängt bland grågässen fanns ett par hybrider
med någon annan art, sädgäss, kanadagäss och två vitkindade. En bläsgås sågs
också men bara i flykt.

Sothönsen låg i en flock om 1300 individer och bläsand och vigg fanns i goda antal.
Anmärkningsvärt var 104 brunänder, varav de flesta, som vanligt, var hanar.
Man undrar ju varför det oftast ses så många fler hanar än honor.
I Mogetorpsviken hittades två stjärtänder och några salskrakar. Knölsvanarna
vann över sångsvanarna i antal och en sen lärkfalk kunde ses i en torraka.
Övriga rovfåglar var duvhök, havsörn och ormvråk. Ca 400 tofsvipor räknades in,
några gråsiskor och enstaka andra småfåglar sågs och två brushanar följde med
tofsvipeflockarna. 48 arter räknades in totalt.

Krister Aronsson

Utflykt till naturreservatet Kvismaren i Närke 30 september

På lördagseftermiddagen var vi 17 personer samlade vid Röda Ladan för avfärd till
Kvismaren för skådning av bl a gäss men framför allt tranor. Redan intill parkeringen,
mot Plättis, kunde vi dock plocka in två eller om det var tre nötkråkor, bra start!

Första stoppet gjordes vid Lötenplattformen med utsikt över Rysjön och Löten.
Mängder med grå- och sädgäss. Bland dessa en stripgås, som dock räknas som parkrymling,
liksom den kamskrakehane som låg ute på Rysjön. Bland änder syntes mest bläsänder samt
gräs-, snatter- och några stjärtänder liksom vigg, kricka, knipa och någon skedand. I övrigt
såg vi tre honfärgade salskrakar, någon enstaka skäggdopping och sothöna samt några
gråhägrar liksom en del knölsvanar och enstaka storskarvar.

Av vadare kunde, förutom många tofsvipor, ses ett par svartsnäppor, några större
strandpipare samt en mindre dito, en grönbena, småsnäppa, enkelbeckasin och en rödspov
av rasen Islandica samt några brushanar.

Av rovfåglar såg vi en äldre havsörn och en hona brun resp blå kärrhök samt en ormvråk.
Uppe från Öby kulle spanade vi ut över Öbymaden och där upptäcktes bl a två ägretthägrar.

Nedanför kullen följde därefter äntligen korvgrillningen, när briketterna väl behagade
att glöda tillräckligt.
Slutligen, när skymningen närmade sig, kunde skådespelet följas från Hammarkullen när
tusentals tranor kom inflygande för övernattning. Vilken mäktig syn, och vilket oväsen!

Kvismaren har mer och mer blivit den viktigaste rastlokalen för tranor på höstflyttningen.
Enl uppgift har runt 25 000 noterats senaste dagarna.

Nöjda med dagen styrde vi därefter kosan åter mot Katrineholm.

Torbjörn Lundahl

 

Utflykt i vårt närområde söndagen den 17 september

Så var det dags för höstutflykt igen. Vi var sex fågelintresserade personer
som klev upp mitt i natten då det ännu var svart ute.

Men snart nog blev det ljust och vi åkte som vanligt till Marieberg och sedan till
Hagbyberga. Det var lite magert med fågel på morgonen men det blev bättre efter ett tag.
Höstens första fjällvråk liksom ormvråk, sparvhök, bergfink och några sånglärkor flög över oss.
Tranor och sångsvan både sågs och hördes.

Vi tog fika vid Hagbyberga och det värmde gott.
Vi vände om mot Marieberg och där blev en flock tofsvipor skrämda av en havsörn.
Där fanns också två kärrsnäppor och en ljungpipare.
En liten flock unga hämplingar drog omkring vid gärdeskanten och en lärkfalk
visade upp sig i luften.


Spaning vid Tybblefälten.
Foto: Bernth Andersson


Sedan åkte vi mot Stensjön där vi mötte en skådare som stannat till där på sin väg
till Hjälstaviken. Han och vi andra fick se en pilgrimsfalk flyga iväg efter att den hade
kalasat på ett byte. Buskskvätta och ormvråkar kunde vi också se där.

Torbjörn såg skymten av en blåhake men sedan syntes den inte mer. Vi hade tur med vädret
eftersom det var uppehåll hela förmiddagen

Bernth Andersson

Öppet hus i Tornstugan söndagen den 10 september

Det blev en blåsig men solig morgon och tornet var öppet mellan kl 9.00 och 12.00.

Vi såg tre stjärtand i närheten av en flock med brunänder som simmade inne i viken mot
gamla fågeltornet.

Det fanns ca 1.000 sothöns och ett 50-tal bläsänder. Det var stora flockar med sångsvan,
knölsvan, skäggdopping, grågås, storskarv och vigg m fl.

De rovfåglar vi såg var en fiskgjuse, fyra havsörn, en lärkfalk och fem ormvråk.

De som besökte Tornstugan var tre kvinnor och fem män.

Ulrika Ahlblom


Kvällsutflykt till Tornstugan lördag den 2 sep kl 18.00 i samarbete med
Katrineholms kommun och Naturskyddsföreningen

Fågelskådning, blomvandring, spaning efter nattflyn och fladdermöss. Korvgrillning och kaffe.

Ansvarig: Krister Aronsson tel. 070-577 19 95

 

Den 20 augusti var det öppet hus vid Tornstugan kl 9-12.

Vädret var bra, inget regn.
Vi som skådade och besökte stugan var 6 kvinnor och 8 män.
Några blev glatt överraskade över hur fint det är i stugan och hur många fåglar
som finns uppsatta där.

Vi hörde och såg 33 arter, bl a lövsångare, trana, sångsvan, mängder av sothöns och grågäss,
brunänder, ladusvalor och tornseglare. Havsörn, fiskgjuse och en sparvhög flög över sjön.

Nöjda efter ännu en fin skådardag,

Marie-Louise och John-Erik NymanUtflykt till Vadsjön söndag den 13 augusti

KVO´s utflykt till Vadsjön samlade fem deltagare, två kvinnliga och tre manliga.
Vädret var mulet och regnet hängde i luften men det kom inte ner.

Vi började på östra sidan och där fanns mängder med gråhäger, några havsörnar,
enkelbeckasiner, större strandpipare, grönbenor och gluttsnäppor.

Sedan förflyttade vi oss över till västra sidan, bl a till Tornmaden. Där passerade ett par bivråkar,
en hane brun kärrhök, lärkfalk, sparvhök och ytterligare havsörnar. Gråhäger fanns här också,
totalt 60 st.

En del småfåglar som buskskvättor och hämpling fanns i kanten på maden. Nio svartsnäppor
letade febrilt efter mat, hela tiden med näbbarna under vattenytan.

Backsvala, hussvala, ladusvala och tornseglare fanns också, men inga mängder.

Totalt såg vi 46 arter innan vi drog tillbaka till Katrineholm.

Hasse Karlsson

Nattsångare 2017-06-02

 

KVO var ute fredagen den 2 juni med början vid Sjövikstornet i Vingåker för att lyssna på nattsångare.
Vi var 21 deltagare och det var nog rekord både i antal deltagare på utflykt och antal besökare i tornet.

Kvällen var fin, vindstilla och klar himmel, +14 grader kl 21 men bara +4 grader vid avslutningen vid midnatt.

Vi fick ihop 23 arter vid tornet, mest sångare men rördrom, vattenrall, morkulla och gök hördes också.


På väg till Sjövikstornet.
Foto: Lillemor Däckfors

 

Vid reningsverket fick vi höra kärrsångare och näktergal. Sedan blev det svårare. Vi lyssnade förgäves
efter gräshoppsångare och flodsångare i Österåker.

Kvällen avslutades med fika och nattskärreavlyssning i Ättersta. Nattskärran surrade flitigt och en kattuggla
hördes lite kort.Vi hörde ca 30 arter och en bonus i Gimmersta var gräshoppsångaren.
 
Vid pennan Lillemor Däckfors som var färdledare och som tagit hjälp av Ronny Nilsson som hade letat och
lyssnat efter fåglar.

 

Lillemor Däckfors

 

Avslutning 2017-05-30

Nu har tisdagsskådarna tagit sommarlov. Avslutning med korvgrillning och rabarberkaka.En trevlig stund vid Norrdal
Foto: Monica Jansson

 

Avtackning av Bernth Andersson 2017-05-29

Vid KVO:s styrelsemöte den 29 maj avtackades Bernth Andersson.
Han har varit med i styrelsen i hela 25 år.

Platsen var väl vald då samtliga i styrelsen fick prova den nya spången
vid Vännervass. Bernth bjöds på strålande väder, grillad korv och fika.
Det blev även tid för lite fågelskådning
.


Krister Aronsson tackar Bernth för lång och trogen tjänst.

 

Utflykt till Svartåmynningens naturreservat 2017-05-13

Kl 06.00 gick färden till Östergötland och Svartåmynningens naturreservat.
Solen sken från en klarblå himmel, dock lite kylig morgon då termometern visade -1.
Men snart värmde solen gott. Vi fick en fin morgon och förmiddag.

Vi såg och hörde många arter. Efter Svartåmynningen skulle vi spana efter ängshök.
Och vi hade sådan tur att vi fick se en hanne ängshök. När vi stod och spanade efter den
hade vi också turen på vår sida. En bivråk flög plötsligt förbi över oss.


Rödspov
Foto: Hans Karlsson

Nöjda med dagen styrde vi hemåt efter att ha sett och hört 64 olika arter, bl a storspov,
småspov, rödspov, svartsnäppa, gulärla och årets första tornseglare.

Hasse Karlsson och Monica Jansson


Fågeltornskampen samt öppet hus vid Tornstugan 2017-05-06

Årets upplaga av fågeltornskampen och öppet hus vid Tornstugan blev riktigt lyckad.
Efter en period med kalla och friska vindar med ”aprilväder”, bjöd dagen som omväxling på soligt
och lugnt och riktigt behagligt väder. Det bidrog säkert också till att så många besökare, ca 75 st,
kom ut till Tornstugan. Dagen var en gemensam aktivitet med Katrineholms kommun, Naturskyddsföreningen
och Katrineholm-Vingåkers Ornitologer med fågelskådning, guidad blomstervandring, fika och korvgrillning.

   
Foto: Ulrika Ahlblom

På fågelsidan gick det ganska bra. Vi fick se betydligt fler arter än vid tornkampen i fjol.
Slutsumman blev nu 68 arter.
Bland mer ovanliga arter kan nämnas en kungsfiskare som strök förbi tornet tidigt på morgonen.
Senare sträckte en större flock med silvertärnor över vattnet, 30 – 40 st.
Några dvärgmåsar syntes också.
Årets första gök hoade från söder, eller var det väster? I övrigt var det många av de förväntade
arterna även om några lyste med sin frånvaro. Lite dåligt med sångare bl a.


Foto: Torbjörn Lundahl

Enligt det preliminära resultatet från SOF-Birdlife deltog 73 fågeltorn i landet. Flest arter fick,
inte oväntat, tornet i Södra Lunden, Ottenby, med 107 arter. Stockviken, Gotland kom tvåa med 102.
Våra 68 arter räckte till en delad 24:e plats. Inte illa!

En lyckad dag – och tack kommunen för korven och fikat.

Torbjörn Lundahl

Öppet hus i Tornstugan 2017-04-23

Idag, 23 april, hade vi öppet hus i Tornstugan 9 - 12.
Måste säga att vi hade tur med vädret trots blåsten. Under förmiddagen kom 14 kvinnor och 12 män,
i varierande ålder, på besök. Några hade aldrig varit inne i stugan och blev glatt överraskade av
hur fint det är där.

Vi hörde och såg sammanlagt 44 arter, bl a sävsparv, järnsparv, rödvingetrast, svarthakedopping,
gråhakedopping, salskrake, fiskgjuse, brun kärrhök, rördrom, snatterand och bläsand.
De flesta njöt också av medhavd fika.

Nöjda efter en fin förmiddag

Marie-Louise och John-Erik Nyman

 

Aktivitetsdag vid Tornstugan 2017-04-09

Så var det åter dags för vårstädning i och utanför Tornstugan. Fönster putsades, golv torkades,
dasset städades, papper och fimpar plockades upp från naturen.
Det är märkligt att det ska vara så svårt att ta med sig skräpet hem.

Ett antal fågelholkar sattes upp till våra bevingade vänner. Hoppas nu att vi får nya hyresgäster i dem.


Foto: Monica Jansson

Det var en blåsig dag men solen värmde. I sjön observerade vi mängder av sothöns,
ett stort antal knölsvanar och även en del sångsvanar.
Skäggdoppingar och knipor guppade också på vågorna.

Bofinken, rödhaken och talgoxen försökte överrösta varandra.


Foto: Monica Jansson

Vi avslutade det hela med att samlas kring grillplatsen. Och den grillade korven och fikat smakade förträffligt i vårsolen.
Tack till er alla som ställde upp!

Monica och Ronny Jansson

Utflykt till Garphyttan & Tysslingen 2017-03-18

Vi var 10 personer  som åkte till Garphyttans nationalpark, för att förhoppningsvis se tretåig hackspett, gråspett eller järpe. Tyvärr uteblev dessa arter men vi kom att få en lugn och fin morgon
Några av oss valde en längre stig, med en lite brantare stigning. Utfallet blev stjärtmes, gröngöling och korsnäbbar. Vi kunde i alla fall få en fin utsikt mot bl.a. Örebro från högsta punkten. Inte heller den andra gruppen så något märkvärdigt under deras val av rutt som var lite kortare.
Tysslingen bjöd på betydligt mer fågel. Någon dag innan hade rekordet slagits med över 5000 rastande sångsvanar. Vi fick nöja oss med c. 3700 och nästan lika många turister. Vi såg även två årthanar, 4 mindre sångsvanar och en bläsand m.m.

Svanar vid Tysslingen
Sångsvanar vid Tysslingen
Foto:
Krister Andersson


Ytterligare en lokal besöktes, nämligen Kvismaren.  Från Öbyladan kunde vi se flera fjällvråkar, en tornfalk och ett par hundra bläsgäss som rastade på fälten. En brun flickfjäril blev årets första fjäril, åtminstone för mig. Rysjön hade som vanligt många olika arter sjöfågel och vi kunde se en hel del spetsbergsgäss, två mindre sångsvanar, stjärtänder, snatteränder, bläsänder, storskrakar och salskrakar m.m.  Över Hammarmaden flög en havsörn när vi var på hemväg. På det hela taget en trevlig tur, även om de tyngre arterna uteblev i Garphyttan.

Krister Aronsson

Årsmöte 2017-03-16

Som tidigare hölls KVO’s årsmöte i föreningslokalen vid Talltullen. Mötet var relativt välbesökt, 31 st medlemmar hade mött upp för att ta del av redovisningen om hur föreningens verksamhet skötts och hur ekonomin förvaltats under 2016 samt för att bl a besluta om förtroendevalda till posterna inom styrelsen och valberedningen.
Det redogjordes för styrelsens verksamhetsberättelse samt för upprättad resultat- och balansräkning. I sin revisionsberättelse framförde revisorerna inga anmärkningar för det gångna året. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsavgiften för 2018 bestämdes bli oförändrad, dvs 200 kr för enskild medlem samt 250 kr för familj.
Som ordförande för styrelsen omvaldes Krister Aronsson. Övriga styrelseledamöter är resp valdes; Lillemor Däckfors, Torbjörn Lundahl, Hans Karlsson, Marie-Louise Nyman samt Leif  Carlsson (nyval), Monica Jansson (omval), Ulrika Ahlblom (omval) och Kerstin Norin (omval). Revisorer är Torsten Andersson samt Agne Swensén (omval).

Bildvisning
Efter årsmötet följde kaffe med bröd samt berättade Lillemor Däckfors och Krister Andersson om sin resa till Marocko under slutet av oktober 2016. Efter lite tekniska problem visades fina fågelbilder från ett mestadels torrt landskap men även gröna och frodiga floddalar.

 
Kronflyghöna
Foto: Krister Andersson

  Förutom många ”svenska” arter skådades bl a flera arter stenskvätta som, sorg-, vitkronad-, öken- och svart stenskvätta. Sten- och ökensparv, blåtrast, saharaskriktrast och andra trastar, tofs- och lagerlärkor, olika ökenlärkor, härfågel, trädgårdsbulbyl m.fl. Ökenkorp, alpkaja och alpkråka noterades också på listan.
Ganska sparsamt med rovfåglar men bl.a. svartvingad glada och kungsörn kunde observeras. En fin havsfågeldag vid kusten gav bl.a. många liror av olika slag. 
Berberstenskvätta
Foto: Krister Andersson
 
Hussparv
Foto: Krister Andersson
 

Lillemor och Krister tackades med en applåd för den fina visningen.

Torbjörn Lundahl 

Örnräkningen 4/3 –17

I år blev vi fem stycken som åkte från Katrineholm för att vara med i den stora årliga örnräkningen , en tjej och fyra killar. Platsen vi står på heter Gagnhäll och är en berghäll ute vid Fiskeboda. Kikartuberna hade vi uppställda på berget med en grillplats i lä lite nedanför utsiktsplatsen. Vi turades om att spana , fika med kaffe och grilla korv, vilket var gott i kylan.
Grillning vid örnräkning
Grillning

Vi hade två örnar på ett ställe hela tiden som vi rapporterade. Vi blev uppringda varje kvart från de ansvariga i Rördrommen . Vädret var disigt och dimmigt i början , men lättade lite senare. Då började det blåsa en kall vind i stället . Sista rapporten klockan 12:00 kunde vi rapportera fem örnar. Andra fåglar som drog förbi var kanadagäss , sädgäss , tofsvipor och gråtrut . Ett par storskrakar såg vi också . Hjälmaren låg öppen mitt ute och det på iskanten satt örnarna.

Från Vingåker åkte tre tjejer och fem killar till Rörvik för att spanam men de hade otur och såg inga örnar. En fiskare var ute på isen, men han lämnade ingen fisk till örnarna. En flock sidensvansar fick de  iallafall se. Vädret var dimmigt där hela tiden. Kaffe och mackor smakade bra iallafall.

   Hasse, Katrineholm
   Lillemor Vingåker

Artrally 2017

En solig och kall februarimorgon kl 8.00 gick starten för årets artrally.
Aktiviteten hade lockat 14 medlemmar, indelade i 4 lag , att deltaga i jakten på
olika fågelarter.
Två av lagen lyckades var och en att  se och höra 40 olika arter. Lag 1 som bestod av Pelle Moqvist, Anders Carlsson, Krister Andersson och Ronny Jansson utsågs till segrare.
En av arterna under dagen, sparvuggla.
Sparvuggla
Foto:
Krister Aronsson

Sammanlagt sågs och hördes 49 olika arter bla sånglärka, sparvuggla, stenknäck, varfågel,  grågås och havsörn,  under de 7 timmar som rallyt pågick.
Efteråt samlades vi vid Änglarnas kök. Där fick vi njuta en god smörgåstårta, kaffe och en smarrig kakbuffe.

Smörgpstårta och artgenomgång
Smörgåstårta
Foto:
Bernth Andersson

 

Ronny Jansson

 

SPÅNGEN VÄNNEVAD

Nu är äntligen spången vid Vännevad färdig.
De arbeten som återstod var städning, renovering av plattformen och iordningställande av grillplatsen samt röjning av sly och buskar.
Under två förmiddagar har 6 medlemmar ur vår förening fixat allt detta.
Tack till Pelle Moqvist, Krister Andersson, Torbjörn Lundahl, Bernth Andersson, Hasse Karlsson,  Ronny Jansson samt arbetarna från Vingåkers kommun.
Nu har vi ännu en fin plats tillgänglig för fågelskådning och naturupplevelser. /Monica J

Tornet
foto Bernth Andersson

30 årsjubileum

Den 23 oktober firade vår förening 30 år. 34 medlemmar hade hörsammat inbjudan.
Vi samlades i Talltullens föreningslokal. Ordförande Krister Aronsson hälsade välkommen . Han berättade sedan om föreningens tillkomst och historia.
Efter det serverades en mycket god landgång.
Bernth Andersson visade sedan gamla diabilder från föreningens aktiviteter under åren som gått.De lockade fram många glada skratt och minnen. Krister Andersson
bidrog också med en del vackra fågel-och naturbilder.
Under den följande sittande tipspromenaden serverades kaffe och kaka som smakade
mycket gott denna regninga oktobersöndag.
Ingen lyckades få 13 rätt. Glad vinnare på 12 rätt blev Henry Johansson.

 

Kvismaren 2 oktober

21 personer samlades vid Röda Ladan för att åka till Kvismaren på eftermiddagen för att i första hand se tranor och gäss.

När vi kom fram stannade vi vid Hammarmaden först. Där var det massor med vitkindade gäss, sädgäss och en del tranor. En spetsbergsgås kunde några av oss urskilja i mängden. Tre havsörnar drog runt och skrämde gässen. Nästa stopp blev vid plattformen vid Rysjön, där vi bl.a. kunde se en bläsgås och olika änder , till exempel stjärtand, snatterand, salskrake och skedand. En honfärgad brun kärrhök drog runt,troligen en ungfågel. En brushane plus sex små vadare syntes. Det var motljus, så småvadarna fick bli obestämda. Sex skäggmesar flög förbi och identifierades på lätet.


                      
Så blev det dags förden obligatoriska korvgrillningen, innan dagens höjdpunkt, tranornas inflygning till nattens sovplatser. Till en början såg det lite magert ut. men  ca. 18.30 fög det förbi en honfärgad blå kärrhök som dock bara ett par hann se . En kvart senare lossnade det ordentligt och horisonten blev full med tranor. Kanske var det inte riktigt lika många som förra året vilket kanske berodde på att vi var på plats en vecka senare i år. Cirka 15000 tranor och tusentals gäss räckte riktigt bra i allafall. Så vi åkte hem nöjda i år med.
 

/Hasse Karlsson

 

Marsäng 18 sept

Vi var 6 st som samlades kl. 06.00 för att åka till Marsäng utanför Nyköping och förhoppningsvis få se en mängd rovfågelsträck.Temperaturen var +7 gr då vi gav oss iväg och när vi kom hem ca 13.30 visade termometern +17

Vi hade  en fin dag, men tyvärr inga stora rovfågelsträck, 63 arter noterades, däribland trevligheter som, gulsparv, gluttsnäppa, kärrsnäppa, enkelbeckasin, kricka, stjärtand, en kustsnäppa, vattenrall och havsörn. En tornfalk fanns för beskådande och någon av deltagarna såg en blåhake .Självklart hade vi med oss fika och det smakar som alltid bra när man är ute i naturen.

Vi var några som stannade till vid Stensjön på hemvägen och såg och hörde då trana, korp, bofink och steglits.

/Marie-Louise

 

Resa i det blå 14 aug.2016.

6 män och 4 kvinnor samlades för en resa i det blå. Färden gick till Vadsjön. Sjön var uttorkad men där fanns bl.a. många vadare. Vi noterade 35 arter, däribland en kustpipare som gav mig ett kryss. Eftersom vädrets makter inte var på vår sida bestämde vi oss för att fara hemåt. Vi gjorde stopp vid Rävsviken där vi såg brun kärrhök och vid Vallavattnet där en enkelbeckasin visade sig i vassen. Tyvärr tilltog regnet så vi avslutade dagen tidigt ./ Kerstin Norin

 

Kväll vid Naturstugan 3 sept

Ihop med Katrineholms kommun och naturskyddsföreningen anordnades en kväll vid naturstugan vid Näsnaren för att kunna visa fåglar och växter, pejla in fladdermöss och lysa efter nattfjärilar. Förutsättningarna kunde inte ha varit bättre- det blev en strålande kväll med fint väder; kommunen bjöd på grillad korv och fika; vi ställde upp tubkikare  och naturskyddsföreningen erbjöd en växtexkursion. Fågelmässigt var det relativt lite att se, men en fiskgjuse visade i alla fall upp sig. Efter mörkrets inbrott ändrades fokus till fladdermöss och nattfjärilar. Fjärilskännaren Karl Källander bjöds in för att hålla i fjärilsdelen och med hjälp av lampa och fälla kom vi väl upp i en 10-15 arter för de som stannade till slutet. 5 arter fladdermöss noterades också. 35 personer deltog i evenemanget.
/ Krister Aronsson

 

Utflykt i närområdet 11 september

Dagen började innan solen hade gått upp, men den kom så småningom. Vi åkte till Hagbyberga där det fanns grågäss, kanadgäss, tofsvipor, tranor, några brushanar och lite småfågel i form av hämpling och steglits. En ormvråk landade och två rävar och två rådjur sågs.

En bit därifrån finns lite rishögar där vi hade järnsparv, bergfink och bofink. Vid Marieberg flög en stenfalk förbi och i Yngaren låg havstrut, skäggdopping, skrattmås och fiskmås. En havsörn drog förbi. Vi fikade innan vi lämnade Marieberg och åkte vidare mot Stensjön. Där visade sig en blåhake efter en stunds väntande. Det fanns också dagens andra stenfalk och buskskvättor men inga gäss. 4 personer deltog på exkursionen./ Bernth Andersson

 

Invandrargrupp på besök vid Tornstugan.

Den 4 maj kom en grupp invandrare från RödaKorsets språkgrupp på besök till Tornstugan.
Några medlemmar från vår förening ställde upp och guidade dem. Det var en mycket entusiastisk och tacksam grupp under ledning av Jan-Olof Andersson,  som fick skåda fågel i våra tub-och handkikare. Havsörnen imponerade. Vädret visade sig också från sin bästa sida. Gruppen bestod av 26 kvinnor och män./ Ronny  Jansson.

 

Nattsångare

Den 3-4 juni var det dags för utflykt i försommarnatten för att lyssna efter nattsångare.
Vid Röda ladan samlades 21 st. fågelintresserade för att ge sig ut i den sköna försommarkvällen på spaning efter nattsångare i markerna runt Katrineholm. Efter vi stuvat in oss i bilarna startade vår färd med Krister Andersson som färdledare.
Vårt första stopp blev Stensjön. Vi hade tur att få se och höra både jorduggla, storspov och vaktel. Från Luffarbacken hördes gräshoppssångare hornuggleungar och återigen vaktel.
Färden gick vidare till Dagöholm, där sjöng den första sävsångaren för oss. När andas den fågeln? Näktergalarna sjöng i buskarna de överröstar alla andra läten.
Vid sjön Veckeln blev det fikastopp. Och det smakade gott medan det skymde på mer och mer.
Rördrom, kattuggla och  storlom hördes över sjön.  Valstafälten och Vegersberg blev ytterligare stopp. Där fick vi åter höra sävsångare, hornuggleungar och näktergalar. Göken ville också vara med i kören. Men tyvärr hörde vi varken kärrsångare eller flodsångare.


Nu började det ljusna i horisonten och på sista stoppet fick vi höra nattskärra och sparvuggla. Nu började vi alla längta hem till våra sängar.
Nöjda vände vi åter hemåt efter att fått se och höra 20 olika fågelarter.

Monica Jansson/ Krister Andersson.

Hej!

Finns det bara skata med säkerställd häckning i dessa atlasrutor i länet, dags att göra en insats i en atlasruta, hör av dig till din lokala förening och boka en ruta.

Atlas

Mvh
Jan Gustafsson

Exkursion till Fyrtorps våtmark 2016-04-17
Vädret denna dag blev mycket omväxlande. Eftersom väderprognoserna inte talade om regn förrän till eftermiddagen var vädret mer händelserikt än förväntat och, som en deltagare uttryckte det, snarare strilande än strålande. Nåväl, oavsett regn och annat väder så deltog sammanlagt 11 deltagare från föreningen hela eller delar av förmiddagen. Dessutom kom även 8 personer från Flen som också hade en exkursion till våtmarken samma dag.

Någon riktig fart var det väl inte och till att börja med hade vi även dis och dimma som försvårade skådningen. En skogssnäppa, skedänder, krickor och grågäss låg på vattnet. Taltrast, rödvingetrast och rödhake sjöng. En gransångare sjöng någon enstaka strof men kom aldrig riktigt igång. Efter någon timma lyckades vi även hitta en smådopping. Men så sken det upp ett tag, sikten blev bättre och solen tittade fram. Vi kunde komplettera med fler skogssnäppor, enkelbeckasin, finare obsar på smådopping, ett par salskrake, två överflygande hägrar, stenskvätta och en överflygande ormvråk.

På hemvägen stannade vi till vid Stensjön som, i nu soligt men småkallt väder, bjöd på flera rovfåglar: Fjällvråk, ormvråk, hona av blå kärrhök och en hastig obs på en hane av brun kärrhök. Den bästa arten var dock en pilgrimsfalk som satt i träd på ganska långt håll innan den kom flygande mot oss för att sedan försvinna vidare. Hämpling var också ett tillskott till årslistan.

Vädret var inte det bästa, men kom ihåg- det finns alltid fåglar att se. 43 arter räknade jag till under dagen

/Krister

Aktivitetsdag vid Tornstugan 2016-04-03.
Klockan 08:00 samlades ett gäng på 13 personer vid Tornstugan. Sjön Näsnaren välkomnade oss med en spegelblank yta. Bofinkarna sjöng för fullt. Det var bara solen som fattades. Vi var 4  stycken som med stor iver började att sätta upp fågelholkar. Det blev 18 nya holkar som sattes upp åt våra bevingade vänner.

Vi övriga putsade fönster, städade dasset, torkade golv och plockade papper ,fimpar och burkar i naturen. Det är märkligt att det ska vara så svårt att ta med sig skräpet hem! Rent och snyggt blev det.
Korvgrillning och fika var nästa punkt på programmet. Som alltid smakar det alldeles förträffligt ute i naturen.


Lite fågelskådning hann vi också med. Vi fick bla. se sädesärla, sjöorre, vigg, knipor och strandskata.
Vid 12:tiden packade vi ihop och nöjda begav vi oss hemåt.

Monica o Ronny Jansson

 

Utflykt till Hälleskogsbrännan 2016-03-12
Hälleskogsbrännan i Västmanland är ett ganska nytt naturreservat norr om Ramnäs som bildades efter den stora skogsbranden som härjade för ett par år sedan. I vintras upptäcktes att det var mycket gott om tretåiga hackspettar i området. Därför lade vi in en exkursion för att leta just tretåig hackspett. För gott resultat krävs ett väderläge som innebär vindstilla och ganska klart väder. Datumet bestämdes med rätt kort varsel och lockade 10 deltagare som startade redan 05.30
Skogen

Första stoppet blev vid informationstavlan strax efter att man åkt in i reservatet. Där var ganska gott om fågel. Vi noterade spillkråka, gröngöling för någon, spelande större korsnäbb, sjungande talltita och tofsmes, trädkrypare, nötskrika och mindre korsnäbb. Efter en stunds promenerande åkte vi vidare mot Grävlingsberget några km in på vägen. Där finns en parkeringsplats och informationstavla och den större tätheten av hackspettar. Efter en stund hördes först spillkråka och sedan en avlägsen tretåig. Efter fika/frukost där vi bl.a. hörde orre på lite avstånd delade vi på oss för att leta vidare. Ena gruppen hade haft en ganska kort observation av en tretåig hackspett där ett par fick se en bra medan övriga endast såg en hastigt flygande fågel. Vi övriga fick nöja oss med några trumningar, varav en ganska nära, och två större hackspettar som flög omkring. Det var ganska tyst förutom någon enstaka trumning och spelflygande korpar.

Efter ett par timmars letande åkte vi tillbaka för att stanna ett par gånger längs vägen. Efter någon km såg jag en spett som flög över vägen. Det visade sig att det var ett par tretåiga som satt och lockade. Den andra, som visade sig vara en hane, visade upp sig fint under några sekunder och två av oss som missat den första spetten fick nu se arten bra. Tyvärr hann dock inte alla se den nu heller. Allt som allt noterades åtminstone 6 olika individer, Det var även fascinerande att se miljön med brandskadad skog. Innan vi lämnade området sågs även en havsörn sakta segla över området.

På hemvägen stannade vi till vid Slagårda, där man kan se lappuggla med tur. Tyvärr fanns ingen synlig vid de ängar den jagar vid, så vi fick nöja oss med svartmes och en stationär mindre korsnäbb i fint ljus.
Jag hoppas de flesta  ändå var nöjda - vi hade en kanondag i en fin och annorlunda miljö.

/Krister

 

 

Örnräkningen  5/2 2016
Vi blev sex stycken varav två tjejer, som åkte från Katrineholm till Gagnhäll vid Hjälmaren för att hjälpa till med den årliga örnräkningen.
Från Vingåker blev det två tjejer och två killar. De åkte till Rörvik vid Hjälmaren.
Örnräknare
Räknare vid Gagnhäll
Foto:
Hans Karlsson

På vägen ut till Gagnhäll hördes gröngöling , spillkråka ock st. hackspett. Vi gick genom skogen och inte över isen. Väl framme vid
Gagnhäll möttes vi av en lite disig Hjälmare, men genast hittade vi en havsörn sittandes på isen , inte långt från land.
Trots diset och dimma såg vi örnar hela tiden mellan 10:00-12:00, den tid räkningen pågick. Som mest såg vi 19 st örnar på en gång,
varav 13-14st i samma kikarbild,inte så dåligt. Vid Rörvik syntes endast 2 st ad. havsörnar, men dom spelflög lite,och det är ju kul att få se.
Ett 50-tal sädgäss flög förbi Gagnhäll plus några grågäss och en sånglärka.Vid Rörvik flög några sångsvanar och en korsnäbb förbi.
En hel del fiskare var ute på isen, så det blev nog fisk till örnarna.
Vi fikade och grillade korv gjorde i omgångar så vi kunde ha koll på örnarna.

Fika vid Gagnhäll
Fika vid Gagnhäll
Foto:
Hans Karlsson

På hemvägen stannade vi till vid Forsån där det brukar vara strömstare , och några av oss fick se den. Vidare åkte vi förbi Gimmersta
ock spanade av gärdena. En del sångsvan, men inga mindre, samt kanadagäss och grågäss sågs. Sen blev det raka vägen hem.
Om ni vill läsa mer om utvärderingen av örnräkningen så gå in på www.rordrommen.nu

                                                                          från Katrineholm : Hasse
                                                                          från Vingåker :
Lillemor

 

Artrallyt 2016
En av arterna som sågs var koltrast
Foto:
Ronny Jansson

Årets artrally ägde rum den 20/2. Det var iår 5 lag anmälda.  Lagen bestod av 17 deltagare. Vi räknade arter i Vingåkers  och Katrineholms kommun.  Morgonen när rallyt startade bjöd på gråmulet, blåsigt och kylslaget väder. Solen lyckades visa sig några kortare ögonblick ,för att sedan försvinna och avlösas av ett kraftigt snöfall.
Undertecknad som ingick i Pelles lag vilket också bestod av Anders C och Krister A. besökte Boda kvarn, Forssjö, Stensjön, Åkforsån, Marieberg och flera fågelmatningar på vår jakt efter fågelarter. Emellanåt träffade vi på de andra lagen som också  kämpade på i snöovädret.
Vinnande lag blev iår Lillemor, Bernth och Ronny N. De lyckades se och höra 41 olika arter. På andra plats kom Torbjörn, Ulrika och Krister A. med 36  arter.
Sammanlagt sågs och hördes 53 arter.
Efter avslutat rally samlades vi vid Änglarnas kök för att njuta av god smörgåstårta, kaffe och goa kakor.

Ronny Jansson

 

World Birdwatch day vid Naturstugan, Näsnaren 4 oktober.

En lite mulen dag med få sträckare men desto fler rastare. Så skulle dagen kunna sammanfattas.  Inga rovfåglar visade sig under hela förmiddagen- inte ens en havsörn var alltså på vingarna. Få tättingar flög över, även om dubbeltrast, gråsiska, gärdsmyg, skäggmes m.m. noterades under förmiddagen. Roligast var den varfågel som jag såg på vägen ut mot tornet men som verkar ha försvunnit när andra besökare anlände. Vanligaste arten i sjön blev grågås med kanske 1400 ex. Skedänder har börjat samlas och bortemot 50 sågs. Ett par salskrakar låg i bortre kanten. Efter kl. 11 på förmiddagen kom det en stor flock med änder, främst snatteränder. De hade troligen legat i Lilla Näsnaren och fick det att under en kort tid hetta till på den annars ganska lugna sjön.

Jag fortsatte sedan mot Lilla Näsnaren där det var stora ansamlingar av sothöns (941 ex.) och bläsänder. Ett par brunänder och ytterligare några salskrakar noterades m.m. Ett par svarta ängstrollsländor var ett trevligt inslag och ännu är inte insektssäsongen riktigt över.

 

Sträckskådning vid Marsäng 2015-09-27

Föreningens exkursion till Marsäng började med samling 06:00 vid Röda ladan. Ja, så mycket samling blev det ju inte, eftersom jag och Ulrika, som ledde exkursionen, inte fick sällskap av några fler. Det var synd för vi kom att ha en dag med fint väder, bra vindar, och skapliga summor av sträckande fåglar.

Vi började dagen med att åka ner till Gamla Oxelösund för att leta efter en taigasångare som setts där dagen innan. Den hade tyvärr försvunnit, men det fanns en hel del småfågel i buskarna såsom entitor, kungsfåglar, någon enstaka gärdsmyg, stenknäck och gransångare samt en hona svarthätta. Några sena ladusvalor, gråsiskor och en sparvhök noterades också.

Sedan åkte vi upp till dagens huvudlokal som är belägen nära vattnet. Man står på eller vid ett par kullar och spanar. Innan vi kom på morgonen sågs en kungsfiskare men tyvärr kunde vi aldrig hitta den trots flera försök. Vi fick nöja oss med ett fint sträck av småfågel. Under dagen uppskattades över 60000 bo/bergfinkar passera. Vi kanske hade hälften av dessa, grovt skattat. Ett par tusen grönsiskor och en mängd ringduvor, sånglärkor och nötskrikor passerade.  Vi noterade tre rödstrupiga piplärkor, en lappsparv, några skogsduvor och flera järnsparvar. En ljungpipare skapade först huvudbry med sitt läte men när den sedan sågs var det inte längre någon tvekan- kanske var det vinden som förvanskade lätet för oss. Tranor passerade i hundratal och frampå förmiddagen började även rovfåglarna komma- främst ormvråkar, men även en fjällvråk, brun kärrhök, sparvhök och några havsörnar drog förbi. På vattnet låg stora flockar av vitkindade gäss och grågäss och flockar av vigg passerade. Innan vi var tillbaka vid bilen visade även en tornfalk upp sig fint. Förutom fåglar fanns även amiralfjärilar och ängstrollsländor att beskåda.

Det är synd att inte fler åkte med för det blev en givande dag och vi fick god hjälp med bestämning av de lokala skådarna, vilket vi är tacksamma för.

/Krister

 

Resa till Falsterbo 3-6 september.

Vi blev till sist 8 deltagare på årets skåneresa. Vi startade kl. 6 från Katrineholm på torsdagmorgonen och åkte sedan ner i en minibuss och en husbil. Nedresan gick smidigt och vi kunde avnjuta lunch på en trevlig restaurang i Höllviken. Behållningen under torsdagen var en kvällstur ut på Ängsnäset där ganska mycket fågel fanns att beskåda. Diverse vadare och änder, tornfalk, sparvhökar och en bivråk sågs. Även en tistelfjäril hittades. Ingen av oss tog dock med tubkikaren så frågan är om vi kanske kunnat se ännu mer.
Fredag morgon var det uppstigning 05:00 precis som alla morgnar. Vi åkte ner till Nabben längst ner på Falsterbonäset och hade flera trevliga upplevelser på morgonen. Bäst var en 1k hona stäpphök som drog förbi på riktigt nära håll. Att få se småfläckig sumphöna och vattenrall gå helt öppet gör man inte varje dag och vid ett tillfälle jagade vattenrallen bort sumphönan. Prutgäss m.m. sågs också under morgonen. Gulärlor och trädpiplärkor sträckte och var de vanligaste småfåglarna under helgen. Till sist fick vi dock ge oss på grund av en rejäl störtskur som även övergick i hagel.
Stäpphök
Stäpphök K1 hona på Falsterbo nabben
Foto: Bernth Andersson


Falsterbo kanal och Flommen var andra platser vi besökte under dagen. Sandgräsfjäril, Svärta och några tornfalkar för fotoläge var trevligt men annars sågs inte så mycket nytt vid Flommen. En del bivråk och ormvråk korsade kanalen även om det inte handlade om några jättemängder.
Lördag blev vi mer uppdelade. Gemensam skådning på Nabben på morgonen gav inte mycket nytt. Precis som igår kom det en rejäl regnskur och satte P för skådningen. Två av oss tillbringade sedan en stor del av dagen på Falsterbo Bird show där en hel del intressanta föredrag var det viktigaste. Söndagen gick också i samma stil och vi kom hem till Katrineholm lite före nio på söndagskvällen.
Varken väder eller fågeltillgång var riktigt bra under helgen och artantalet landade på blygsamma  85-90 arter, men det var ändå en skönt avslappnad resa i trevligt sällskap.

 

 KVO´s utflykt till Vadsjön 16/8 -15

Väckarklockan ringde tidigt den 16/8 eftersom samlingen för Vadsjön redan  var kl. 06:00. Vi blev 10 st morgonpigga som tog plats i bilarna; 4 damer och 6 herrar plus en som anslöt efter vägen-  alltså blev vi blev 11 totalt.
                
Väl  framme började vi på östra sidan, då det gav bra medljus. Här såg vi 10 havsörnar. 9 st. satt på marken vid Rävmaden och 1 st lite längre bort. En fiskgjuse födosökte en stund och tog några fiskar. Tofsvipor, brushanar, gluttsnäppor och grönbenor fanns det gott om. En lärkfalk sågs dra förbi och ca 50 gråhägrar hade möte. Två backsvalor syntes också plus några ladusvalor.
Havsörn
Havsörn
Foto:
Hans Karlsson


Nu började vi bli kaffesugna, så vi åkte till andra sidan på sjön som heter Tornmaden. Här fikade vi i solskenet. Ett par strandpipare som vi sett tidigare på dan, och inte kunde bestämma om dom var större eller mindre, bestämdes nu till mindre när vi kom närmare. Några av oss gick vidare längs sjökanten och fick se törnskata och en sångsvanfamilj. En brun kärrhök drog förbi. Till slut tyckte vi att vi sett det som fanns att se och åkte hemåt. 

/Hasse.

 

Just nu i kommunerna>>

Stuga med alla bekvämligheter.
Kök med spis, diskmaskin, kyl och frys.
Wc, dusch, tvättmaskin och torktumlare.
Satellit-TV
Stugan består av 2 bäddar (men kan utökas med 2 extra bäddar). Spjälsäng finns om så önskas.

Stugan ligger i anslutning till Sjövikstornet och sjön Kolsnaren. En liten båt och en kanot finns som får disponeras.

Hyra 500 kr/dygn.

kök Rum

Marianne Johansson
Åbrostugan
Tel. 070-238 00 22

 


Mindre sångsvan
Foto: Lillemor Däckfors
Vid Floden, Ökna gård den 10 mars sågs dessa 6 mindre sångsvan rastade vid  tornet i den hårda blåsten (halv storm).


Rördrom, Vingåker
Foto:Hans Karlsson
Rördrom vid Sjövikstornet i Vingåker 7/2-15

Vattenrall, Vingåker
Foto:Hans Karlsson
Vattenrall vid Sjövikstornet i Vingåker 7/2-15

Hänt i KVO:

 
 

Nattsångare i Katrineholm med omnejd 5 juni

Med tanke på den envisa och kalla blåsten som dominerat en längre tid var förhoppningarna att höra många nattsångare kanske inte direkt på topp när utflykten närmade sig. Ett antal rekognoseringar innan hade gett magert resultat. Men otroligt nog mojnade vinden helt till kvällen och det blev en stilla och riktigt mild och skön vårnatt för de 18 deltagarna. Och utdelningen blev över förväntan. Första anhalten blev korsningen vid Alléstugan, Eriksberg. Inte mkt här, ngr näktergalar, en gärdsmyg  och rödvingetrast noterades. Nästa stopp däremot gav desto mer. Här hörde vi näktergalar, sävsångare, en gräshoppsångare och faktiskt en busksångare, det var roligt. Enkelbeckasin, morkulla, gråhäger samt ngr sångsvanar kunde också antecknas. Därefter gick färden till Älvestasjön och förbindelsen till Veckeln. Här fanns bl a näktergal, sävsångare, morkulla och en rördrom. Det var också läge för en kaffepaus här. Vid Valstafälten, Sköldinge, gjordes ett par stopp. Inte mkt här men bl a en kattuggla kunde höras. Den fortsatta färden gick sedan till våtmarken nedanför Vegersberg. Här kunde vi njuta av bl a flodsångare, näktergalar och enkelbeckasin och från fälten intill hördes spelande vaktel och kornknarr. Slutligen vid sista stoppet för kvällen/natten, på skogen efter avfarten mot Ljusgryten, kunde vi avrunda med spinnandet av en nattskärra. Ett klart godkänt resultat för utflykten kan man nog sammanfatta det hela med.

/Torbjörn

 

Utflykt i närområdet 12 april

Klockan ringde kl.6  och jag tittade ut. Det duggregnade och jag undrade om någon skulle sluta upp till dagens exkursion. När jag kom ner till vår samlingsplats vid Röda ladan kl. 7 såg jag till min stora glädje att en  grupp skådare  (12 personer blev vi) ändå valt att trotsa vädret denna förmiddag. Vädret, som mestadels skulle handla om en tilltagande blåst, innehöll under dagen även några regndroppar och nästan sol framåt lunchtid.

Nästa fråga var ju då om det skulle finnas några fåglar att se i snålblåsten. Vi åkte först till Fyrtorps viltvatten som är en nyanlagd våtmark nära gokartbanan i Valla. Här fanns knipor, krickor, snatterand, sångsvan m.m. Flera trastar sjöng och en skogssnäppa fanns att beskåda vid bortre stranden. Några enkelbeckasiner flög över.  Sedan fortsatte vi mot Floda. Vid Båresta brukar det finnas storspov. Så fort vi klev ur bilarna så hördes det en spov som spelflög på nära håll och visade upp sig fint. 15 sångsvanar stod på ett fält och en brun kärrhök skymtades av ett par av oss på långt håll.

Vid Floden gick ytterligare ett par skogssnäppor. I våtmarken låg minst 25 bläsänder och ett par stjärtänder. Nu fick också alla se enkelbeckasin, då tre stycken stod på en revel. Det fanns också gott om steglitser vid vägkanten. Dagens höjdpunkt blev kanske paret blå kärrhök som jagade över maderna. Sedan intogs fika vid Floda hembygdsgård. En fiskgjuse drog förbi precis när vi åt. Sedan åkte vi hemåt, men stannade först vid Luffarbacken och hängde in dubbeltrast på fälten nedanför. Vi passade också på att besöka Valla gårds viltvatten. Det var ganska tomt på fågel men när vi åkte in mot Katrineholm  igen kunde vi se en havsörn jaga över Kyrkvattnet.

Hela turen avslutades vid Infiltrationsdammarna strax utanför stan där mindre strandpipare, skogssnäppor och en hane brun kärrhök förgyllde tillvaron. Här noterades även domherre och några överflygande storskrakar. Trots det lite kyliga och trista vädret noterades åtminstone 46 arter.

/Krister

 

Hällefors, uggleutflykt

Lördagen den 21/3 åkte 12 st förväntansfulla skådare till Hällefors för att höra ugglor. Vi tog vägen över Kvismaren, där det fanns en rödhalsad gås. Den är sällsynt och kommer från arktiska tundran i norra Ryssland. Vi såg  även bläsgäss, sädgäss och en del spetsbergsgäss.

Gäss
Foto: Bernth Andersson

Sedan for vi vidare mot vårt mål, Hällefors. Vi checkade in på vandrarhemmet Älghornet. Vädret var fint med sol och några plusgrader. Vid 17-tiden gick vi till den lokala pizzerian och åt mat. Det behövdes efter alla milen vi åkt.

Kl. 19.00 träffade vi vår guide Nils Hultman, som visste allt om bygden och alla fåglar. Vi åkte iväg men det var dåligt med ugglor. Nils sa att det var väldigt dåligt i år men vi lyckades höra kattugla och pärluggla på långt håll. Sedan stötte vi på två unga flickor som spårade varg åt Länsstyrelsen. Vi fick se färska vargspår- de var bara en kvart gamla- så det var varg runt om oss där men ingen varg syntes till.

Vargspår
Foto: Bernth Andersson

Vi åkte runt lite mer men ingen mer uggla blev det. Vi grillade korv och drack lite kaffe. Det kändes bra då det var 9 grader kallt på kvällen. Vi fick vara nöjda ändå. Klockan var 23:30 så det var dags att åka hem och sova.

På morgonen 07:00 träffade vi Nils igen. Nu skulle vi kolla in gråspetten men vädret var inte bra, det blåste och var mulet. Vi åkte till olika matningar men det hjälpte inte- ingen spett. Vi försökte att leta reda på en järpe men det var lika omöjligt det,  Endast spår av järpe och tjäder fick vi.

Tjäder
Foto: Bernth Andersson

Järpe
Foto: Bernth Andersson

Nu var kl 13:00 så det var dags att dra hem.Vi tackade Nils Hultman för det han gjort för oss och hoppas på mer ugglor en annan gång. Delar av oss (8 st) åkte till Oset och tog det sista kaffet.
Bernth

Uggleutflykt i närområdet 29 mars

Man kan väl inte direkt säga att vi hade vädret på vår sida när det var dags att leta ugglor i närområdet. Regn hela söndagen och det lutade länge åt att utflykten inte kunde bli av. Men som på beställning och precis lagom när vi, 11 personer till antalet, samlades vid Röda Ladan för avfärd, upphörde regnet och solen började titta fram.
Som många gånger tidigare spanade vi i skogarna söder om Katrineholm. Från Strångsjö räknat, och i riktning mot Forssjö, stannade vi utefter vägen på några lämpliga platser och spetsade öronen och var beredda med kikarna. Inga ugglor dock men väl ringduva, dubbeltrast, spillkråka, ngr bofinkar, en flock grönsiskor och lite annat noterades. På dåliga och blöta grusvägar bar färden vidare mot Älgsjötorp och Askersund. Vid sistnämnda plats lyckades vi locka fram en liten sparvuggla som nyfiken spanade in oss, och vi den, då den kom helt nära och satt bra till för observation. Ett stycke längre fram vid Sundbron nedanför Sundstugan gjordes nästa anhalt. Inga ugglor här men en liten gärdsmyg underhöll med sång och över trädtopparna drog morkullan samt passerade ngr gräsänder, sångsvanar och grågäss bl a.
Svårt kaffesugna styrde vi sedan kosan mot Storsjöns badplats för fikapaus och likaså korvgrillning.  Grillkolen krånglade lite men det var ändå en gemytlig stund vid stranden. Korv och kaffe smakar alltid bra när man är ute, och särskilt i trevligt sällskap!
Lite senare började en del regnmoln att dyka upp och vid nästa stopp strax efter Svenstorp började så sakta regnet komma. Det var m.a.o. läge att avsluta kvällen. Lite magert resultat beträffande ugglor men ändå en trevlig utflykt, tycker
Torbjörn

Så var 2015 års Artrally avgjort!

I år var det fem lag anmälda till att se & höra så många arter som det går i Vingåkers och Katrineholms kommuner.
Undertecknad (enväldig domare) var med i Pelles lag som även bestod av Ronny Jansson.
Vi åkte till Strångsjö och fortsatte mot Forssjö där vi fick sparvuggla plus en del småfåglar.
Därefter bar det av mot Edeby och en efterlängtad fika med lite nya arter Färden fortsatte därefter mot Stensjön, Forssjö ,Rökstorp,Djulö, Eriksbergområdet och Näsnaren samt div fågelmatningar i Katrineholm.
Vad de andra gjorde  och var finns ingen säker information om?

Lunch var beställd hos Änglarnas kök på Åsgatan vilket bestod av smörgåstårta och kaffe vilket smakade förträffligt.
Antalet arter var inte i nivå med förra året men i år var rallyt  en månad tidigare.

Vinnande lag som var Lag Ulrika fick 50 st arter!
Lag Lillemor fick 45 arter!
Lag Bernth fick 42 arter ( skulle egentligen diskvalificeras pga sen ankomst men domaren var storsint och såg mellan fingrarna för denna gång) Lag Pelle fick 41 arter!
Lag Hasse fick 38 arter!

Jag hoppas att alla hade en trevlig dag och kan samla krafter till ett nytt rally 2016 Anders Carlsson

Mat
Foto: Bernth Andersson

Fåglar och trädgård.
Föredrag med Eva Stenvång Lindqvist 16 november

Vi har ofta en innekväll på senhösten. Så också i år då vi valde ett ämne som inte bara attraherade fågelskådare utan även en hel del från trädgårdsföreningen. Ett skäl till det är naturligtvis att föredraget arrangerades ihop med både STF och trädgårdsföreningen.

Eva Stenvång Lindqvist har skrivet ett par böcker som riktar sig till en intresserad allmänhet. Dels handlar det om boken Börja skåda fågel och dels den som handlar om ämnet för denna innekväll: Fåglarnas trädgård. Hon gick igenom fågelmatningar, dess placering, blommor buskar, träd, häckar m.m. Det var allehanda råd och tips om hur fågellivet gynnas och vilka arter som kan förväntas. Av kommentarerna efteråt var föredraget mycket uppskattat och det finns även studiematerial för den som vill starta en studiecirkel i ämnet. 32 peroner betalade inträde denna eftermiddag.

/Krister

 

Euro birdwatch 2014-10-05

Euro birdwatch är en nationell fågelräkningshelg första helgen i oktober. Vartannat årkallas den för World birdwatch och inkluderar du hela världen. De senaste åren har KVO hållit till vid Naturstugan vid Näsnaren. Tanken är att folk kan komma och gå under dagen men att räkningen sker påbörjas redan på morgon.

I år var inte vädret optimalt. Vi hade ganska mycket dis som inte lättade fullt ut på hela förmiddagen. Ändå var ibland så pass bra att vi kunde se över även till andra sidan sjön.
Gäss var karaktärsfåglar och bland 1200 grågäss räknades även in 33 sädgäss, 15 vitkindade och några kanadagäss. Även en konstig gås med ljus kind och svart hals sågs, vilken bestämdes till en hybrid mellan grågås och kanadagås. Vi hade även flera arter änder- om än inte i samma antal som när sjön är som bäst. Salskrakar har nu börjat komma. Hanarna har ännu inte ruggat och fått praktdräkt så alla räknas just nu som honfärgade. Vi såg 23 st., medan det bara fanns 6 st. av släktingen storskrake. Skedänder är inte heller givna i sjön. 18 exemplar av denna trevliga art fanns också till beskådan. Vid gamla tornet låg en smådopping och flera hägrar stod på små holmar i viken. Annat som kan nämnas är en duvhök som jagade över sjön, och havsörn skrämde upp gässen emellanåt. 12 personer slöt upp under förmiddagen.

Nattsångare 5 juni 2014

Som vanligt samlades vi och åkte från Röda Ladan. Vi blev 14 pers. Först åkte vi till Alléstugan vid Eriksberg, för där hade undertecknad hört en Gräshoppssångare. Väl där fick vi höra den, men den blev genast bestämd till en Flodsångare, så fel hade jag. Ett par Näktergalar och en Gök hördes också.
Vidare till nästa stopp vid Tybblefälten, inget hördes. Ute på vägen vid Luffarbacken gick en ensam Rapphöna. Nästa gång vi stannade var på raksträckan vid Dagöholms ekbackar. Här hörde vi två Sävsångare och tre Näktergalar. Tre Kattuggleungar hördes och några av oss såg dem också.

Vidare till Veckelnbadet där vi tog fikapaus medan en Sävsångare underhöll oss. Efter fikat hörde vi vid Älvestasjöns utlopp en Flodsångare till och ytterligare en Sävsångare. Nu hade klockan passerat midnatt och vi var på Valstafälten. Här hördes tre Hornuggleungar och Näktergal förstås.
Sista stoppet gjorde vi i skogen vid Myrgryten. Nattskärra var det tänkt och det blev det, även en Morkulla drog förbi.
Sen sa vi godnatt och åkte hem. Vi saknade Kornknarr, Vaktel, Kärrsångare och Småfläckig sumphöna, men det kommer fler fina kvällar o nätter.
                                                                                                                                                                                                                / Hasse

Vårens sista styrelsemöte var vi vid Tornstugan Näsnaren det var mulet
uppehåll, vi avtackade Bosse Arvidsson som lämnat styrelsen.

Grillade korv som värmde på kvällen.

Möte med korvgrillning

 

Ugglor

23 mars
Årets uggleexkursion blev en upprepning av många tidigare års turer i skogarna
söder om Katrineholm. Vädret veckan innan var inte speciellt bra, så det
var svårt att reka innan som brukligt. Vi fick lita på turen och åka till ställen där
vi hört ugglor tidigare år.
Vi fick höra och se några sparvugglor och höra men inte se några kattugglor.
Fastän vädret var bra var det förvånansvärt trögt att få igång några ugglor.
Det krävde många försök och flera förflyttningar innan någon hördes och tur var
väl det, när så många mött upp för att lyssna till ugglornas hoande. Vi blev 23
deltagare på den här exkursionen och det är en ganska stor grupp. Det innebar
 sex bilar, 22 bildörrar som ska slås igen, problem att bli av med bilarna och
få folk att samlas och bli tystna för att lyssna. Som tur var fanns det ingen snö
och inga plogvallar. Vägarna var relativt torra och bra och så var det en
disciplinerad skara som hängde med på turen, så kvällen avlöpte bra ändå. Hoppas
bara att deltagarna fick något utbyte av kvällen. Korv grillades som vanligt, fika
intogs varvat med lite allmänt surr, så det blev ganska gemytligt. En stor del av
kvällen går åt just till att grilla korv och fika så man förstår att det är en viktig
del av exkursionen. Vad man kan önska är fler antal ugglor och flera sorters
ugglor. Det är spännande fåglar att se och lyssna till.
/ Pelle

 

 

 


 

 

 

                    

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 
Kort om skådning & fåglar

Vinterfåglar inpå knuten
Här kan du läsa om fågelbordsräkningen och se resultatet>>

 

SOF hemsida(131026)
Läs om fågelnyheter och vad SOF skriver..
Till SOF>>

Det stora fågeläventyret
Missa inte detta spännande fågelprogram>>

 

   

Besökare på sidan(070401):
Antal besökare just nu:

Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2009, Alla rättigheter förbehållna.
till KVO:
kvo@sormlandsornitologerna.se till KVO-webmaster: kvo.webmaster@sormlandsornitologerna.se