Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2019-01-01

Så här blir du medlem i KVO

Ett medlemskap för år 2019 kostar 200 kr. Då ingår Föreningen Sörmlands Ornitologers, FSOs, årsbok. Familj betalar 250 kr. Inbetalning sker till pg 42 72 80-3. Ange namn, adress, tel nr och e-postadress.

Vid frågor om medlemskap kan du kontakta vår kassör Torbjörn Lundahl:
tel nr 070-338 88 25,
e-mail:torbjornlu@gmail.com

Vid frågor om vår förening kan du kontakta vår ordförande Krister Aronsson:
tel nr 070-577 19 95,
e-mail:krister.aronsson@iname.com


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2019. All rights reserved