Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2022-03-27

KVOs styrelse

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor eller synpunkter på verksamheten.
e-mail till styrelsen: kvo@sormlandsornitologerna.se
e-mail till webmaster: kvo.webmaster@sormlandsornitologerna.se

Ordförande vakant

Monica Ström, Katrineholm, vice ordförande

Tel nr: 073-657 66 53
e-mail:strom_monica@hotmail.com

Favoritlokal: Öland och Roxen i Östergötland.
Favoritfågel: Storspov.


Ulrika Ahlblom, Katrineholm, kassör

Tel nr: 073-046 11 85
e-mail:ahlblom.ulrika@gmail.com

Favoritlokal: Öland: Lunden och Södra udden.
Favoritfågel: Sommargylling.


Gunilla Carlsson, Katrineholm, sekreterare

Tel nr: 070-255 52 16
e-mail:gunilla.welsh@telia.com

Favoritlokal: Öland och Kvismaren.
Favoritfågel: Stenknäck och rödspov.


Lillemor Däckfors, Vingåker, ledamot

Tel nr:073-983 70 60
e-mail:dackfors48@gmail.com

Favoritlokal: Kvismaren.
Favoritfågel:Stjärtmes.


Marie-Louise Nyman, Katrineholm, ledamot

Tel nr: 070-699 36 93
e-mail:ml_nyman@hotmail.com

Favoritlokal: Öland vår och höst. Öarna i Karlskrona skärgård på vintern.
Favoritfågel: Stjärtmes, skärfläcka och gärdsmyg.


Gunnar Westermark, Katrineholm, ledamot

Tel nr: 070-669 70 23
e-mail:gunnarw50@gmail.com

Favoritlokal: Hemma.
Favoritfågel: Storspov.


Karl-Evert Andersson, Katrineholm, ledamot

Tel nr: 070-543 26 19
e-mail:elkalle52@gmail.com

Favoritlokal: Hemma.
Favoritfågel: Rödhake, koltrast.

Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2022. All rights reserved