Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2022-01-24

När kommer flyttfåglarna till Katrineholm?

Nedan visas när olika arter under året har observerats i Katrineholms kommun.
Uppgifterna bygger på rapporter i Artportalen under åren 2019, 2020 och 2021.
Stannfåglar och arter med enbart någon enstaka observation har inte tagits med. Läs mera här!

Här visas medelvärde av ankomstdatum för ett urval av arter i Katrineholms och Vingåkers kommuner åren 2006-2020. Läs mera här!

Här visas i diagram ankomstdatum för ett urval av arter i Katrineholms och Vingåker kommuner åren 2006-2020. Läs mera här!


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2023. All rights reserved