Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2021-09-24

Tisdagsgruppen

Tisdagsgruppens träffar för daglediga återupptas den 17 augusti för grupp A och den 24 augusti för grupp B.
Vi samlas som tidigare vid Scoutgården kl 07.30.
Avslutningen sker för båda grupperna den 12 oktober. Vi följer naturligtvis regeringens och FHMs rekommendationer.
Kallelse har skickats ut till dem som varit med tidigare men nya deltagare är naturligtvis också välkomna. För mer information och anmälan, kontakta Monica Ström, tel 073-657 66 53.

Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2021. All rights reserved