Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-15

Tisdagsgruppen

Styrelsen har nu beslutat att återuppta tisdagsgruppens träffar för daglediga.
Vi samlas igen den 16 mars vid Scoutgården kl 07.30.
Vi följer naturligtvis regeringens och FHMs rekommendationer.

Nytt för i år är att vi behöver dela upp oss i två grupper. Detta för att minska antalet bilar per utflykt då vi inte ska samåka och för att kunna hålla avstånd vid skådandet. En grupp åker alltså med Pelle och Krister ena veckan och den andra gruppen åker då utan ledare då vi gemensamt beslutar om vart vi ska åka. Sedan turas vi om. Om det passar vår färdväg så samlas vi någonstans för en gemensam fikastund. För mer information och anmälan, kontakta Pelle Moqvist, tel 070-370 77 25.

Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2021. All rights reserved