Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2022-08-05

Tisdagsgruppen

Tisdagsgruppens träffar för daglediga återupptas den 23 augusti. Vi har nu återgått till att endast vara en grupp som träffas varje vecka.
Vi samlas som tidigare vid Scoutgården kl 07.30.
Kallelse har skickats ut till dem som varit med tidigare men nya deltagare är naturligtvis också välkomna.
Deltagarna avgör själva om samåkning ska ske. I så fall betalar varje passagerare 30 kr till chauffören.
För mer information och anmälan, kontakta Krister Andersson, tel 073-381 36 12.

Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2022. All rights reserved