Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-16

Funktionärer

Revisorer för KVO är: Torsten Andersson och Håkan Lernefalk.

Valberedningen för KVO består av:
Leif Carlsson (sammankallande), Krister Andersson och John–Erik Nyman.


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2023. All rights reserved