Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2022-03-28

Vill du veta mer om KVO?

Katrineholm-Vingåkers Ornitologer är den lokala fågelföreningen. Vi ingår i Föreningen Sörmlands Ornitologer som i sin tur är en del av BirdLife Sverige. Mer information om vår förening hittar du via nedanstående länkar.

Folder KVO

Program 2022

Stadgar

Integritetspolicy

Vårt förslag till Katrineholms Framtidsplan 2050


Vårt yttrande till Björkviks Marktjänst ang utökning av bergtäkten

Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2022. All rights reserved