Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2022-03-28

Så här blir du medlem i KVO

Ett medlemskap för år 2022 kostar 200 kr. Då ingår Föreningen Sörmlands Ornitologers, FSOs, årsbok. Familj betalar 250 kr. Inbetalning sker till pg 42 72 80-3. Ange namn, adress, tel nr och e-postadress.

Vid frågor om medlemskap kan du kontakta vår kassör Ulrika Ahlblom:
tel nr 073-046 11 85,
e-mail:ahlblom.ulrika@gmail.com

Vid frågor om vår förening kan du kontakta vår vice ordförande Monica Ström:
tel nr 073-657 66 53,
e-mail:strom_monica@hotmail.com


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2022. All rights reserved