Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-12-23

Så här blir du medlem i KVO

Ett medlemskap för år 2021 kostar 200 kr. Då ingår Föreningen Sörmlands Ornitologers, FSOs, årsbok. Familj betalar 250 kr. Inbetalning sker till pg 42 72 80-3. Ange namn, adress, tel nr och e-postadress.

Vid frågor om medlemskap kan du kontakta vår kassör Torbjörn Lundahl:
tel nr 070-338 88 25,
e-mail:torbjornlu@gmail.com

Vid frågor om vår förening kan du kontakta vår vice ordförande Monica Ström:
tel nr 073-657 66 53,
e-mail:strom_monica@hotmail.com


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2021. All rights reserved