Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2022-04-17

Sorteringsordning

Bilderna är sorterade kolumnvis efter fotografens förnamn.

Bilder från medlemmar


Alla medlemmar är välkomna att maila in sina fågelbilder till webmaster:
kvo.webmaster@sormlandsornitologerna.se

Vattenrall
Bernth Andersson: Vattenrall
Hökuggla
Bernth Andersson: Hökuggla
Azurmes
Bernth Andersson: Azurmes
Stenskätta
Gunilla Carlsson: Stenskvätta
Bronsibis
Gunilla Carlsson: Bronsibis
Strömsatre
Gunilla Carlsson: Strömstare
Tjäderhöna
Gunilla Carlsson: Tjäderhöna

Hasse Karlsson: Sparvhök

Hasse Karlsson: Sparvuggla
Fjällpipare
Hasse Karlsson: Fjällpipare

Hasse Karlsson: Rödspov

Hasse Karlsson: Blåhake

Kalle Andersson: Ladusvala

Kalle Andersson: Kattuggla

Kalle Andersson: Strömstare

Kalle Andersson: Rödhake

Kalle Andersson: Mindre hackspett

Kalle Andersson: Skogssnäppa
>Jorduggla
Krister Andersson: Jorduggla
>Aftonfalk
Krister Andersson: Aftonfalk
>Törnskata
Krister Andersson: Törnskata
Kungsfiskare
Krister Andersson: Kungsfiskare
Gärdsmyg
Krister Andersson: Gärdsmyg
Sparvuggla
Krister Aronsson: Sparvuggla
Halsbandsflugsn
K Aronsson: Halsbandsflugsnappare
Fiskgjuse
Leif Carlsson: Fiskgjuse
Ängshök
Leif Carlsson: Ängshök
Stjärtmesar
Lillemor Däckfors: Stjärtmesar
Hornuggla
Lillemor Däckfors: Hornuggla
Blåmes
Ronny Jansson: Blåmes
Strömstare
Ronny Jansson: Strömstare
Stenknäck
Ronny Jansson: Stenknäck o bofink

Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2023. All rights reserved