Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2019-04-09

KVOs styrelse

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor eller synpunkter på verksamheten.
e-mail till styrelsen: kvo@sormlandsornitologerna.se
e-mail till webmaster: kvo.webmaster@sormlandsornitologerna.se

Krister Aronsson, Katrineholm, ordförande

Tel nr: 070-577 19 95
e-mail:krister.aronsson@iname.com


Favoritlokal: Sjön Roxen i Östergötland och Öland.
Favoritfågel: Lunnefågel.


Monica Ström, Katrineholm, vice ordförande

Tel nr: 073-657 66 53
e-mail:strom_monica@hotmail.com


Favoritlokal: Öland och Roxen i Östergötland.
Favoritfågel: Storspov.


Torbjörn Lundahl, Katrineholm, kassör

Tel nr: 070-338 88 25
e-mail:torbjornlu@gmail.com


Favoritlokal: Kvismaren.
Favoritfågel: Svartvit flugsnappare.


Gunilla Carlsson, Katrineholm, sekreterare

Tel nr: 070-255 52 16
e-mail:gunilla.welsh@telia.com


Favoritlokal: Öland och Kvismaren.
Favoritfågel: Stenknäck och rödspov.


Lillemor Däckfors, Vingåker, ledamot

Tel nr: 073-983 70 60
e-mail:dackfors48@gmail.com


Favoritlokal: Runt om på Vingåkersslätten.
Favoritfågel: Vadare och stjärtmes.


Hasse Karlsson, Katrineholm, ledamot

Tel nr: 070-206 15 86
e-mail:hans.karlsson.kholm@gmail.com


Favoritlokal: Östra Vingåkers viltvatten, där man kan komma nära med kameran.
Favoritfågel: Min favoritfågel i våras var rörhönan men det varierar. Eget område är fågelfoto.


Kerstin Norin, Katrineholm, ledamot

Tel nr: 070-684 56 33
e-mail:kerstinnorin@gmail.com


Favoritlokal: Åkforsåns utlopp.
Favoritfågel: Blåmes.


Marie-Louise Nyman, Katrineholm, ledamot

Tel nr: 070-699 36 93
e-mail:ml_nyman@hotmail.com


Favoritlokal: Öland vår och höst. Öarna i Karlskrona skärgård på vintern.
Favoritfågel: Stjärtmes, skärfläcka och gärdsmyg.


Ulrika Ahlblom, Katrineholm, ledamot

Tel nr: 073-046 11 85
e-mail:ahlblom.ulrika@gmail.com


Favoritlokal: Öland: Lunden och Södra udden.
Favoritfågel: Sommargylling.


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2019. All rights reserved