Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2023-01-31


Vill du veta mer om KVO?
Läs mer här!

Sörmlands fågellokaler


Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet



Välkommen till Katrineholm-Vingåkers Ornitologer!


De senaste aktiviteterna:
Bildvisning vid Talltullen den 3 dec

Bildvisning och luciakaffe har alltid varit sista punkten på KVO-programmet och i lördags samlades ett antal medlemmar i Talltullslokalen för att titta på fågelbilder och för att umgås. Många duktiga fotografer har vi i föreningen och det är alltid roligt att titta på bilder och drömma sig bort mot kommande fågelutflykter.





Rödhake.
Foto © Krister Andersson
Blå kärrhök.
Foto © Krister Andersson

De som visade bilder var Bernth Andersson, Krister Andersson, Kalle Andersson och Ulrika Ahlblom. Ett stort tack till dom. Efter visningen smakade det bra med lussekatter och pepparkakor och över en kopp kaffe prata fåglar, händelser under året och mycket annat.

Torbjörn Lundahl

Årets föredrag

Lördagen den 12 november hälsade vi Magnus Friberg, från Kvismare fågelstation, välkommen till KVO i föreningslokalen vid Talltullen.

Han gav oss inledningsvis en intressant beskrivning av det samlade området Kvismaren efter invallning och uppdelning i olika vattenområden, vilkas vattenstånd regleras genom pumpning till eller från kanalen. Med illustrativa fotografier kunde vi följa Magnus berättelse.


Magnus Friberg. Foto © Gunnar Westermark

Härefter visade han fågelbilder och berättade inlevelsefullt om olika häckande fågelarter och hur man från fågelstationen följt dessa genom ringmärkning och fältstudier.

Sammantaget blev det en mycket givande och uppskattad föreläsning för de 20-talet medlemmar som slutit upp och även fick njuta av gemensamt fika.



Gunnar Westermark


Utflykt till Kvismaren den 24 september

Traditionsenligt brukar vi göra en höstutflykt till Kvismaren för att bl.a. skåda tranor och gäss. Denna fina eftermiddag var vi 11 personer som samlades för att se vad detta stora område kunde visa upp. Vid ett kort stopp vid bron över Hammarån såg vi bl.a. många grågäss och vitkindade gäss, en del sädgäss och div simänder.

Från plattformen vid Rysjön spanade vi ut över vattnet. Vattennivån var låg och dybankarna var därför utbredda över stora delar. Där födosökte bl.a. tofsvipor, många brushanar, några svartsnäppor och någon kärrsnäppa. I övrigt sågs gräsänder, kricka, snatterand, sädgäss, gråhäger mm. Vid ett par tillfällen jagade en pilgrimsfalk ihärdigt över sjön och skapade stor oro bland vadare och änder. En brun kärrhök satt länge på en dybank och på håll sågs havsörn och ormvråk.


Lite god fika uppe på Öby kulle.
Lite god fika uppe på Öby kulle. Foto © Kalle Andersson

På Öby kulle intogs kaffe under spaning över Fågelsjön. Där såg vi bl.a. några sångsvanar, åtminstone 5 ägretthägrar, en del knipa, bläs- och gräsänder mm. En rapport inkom också betr kamskrake men från kullen var den svår eller omöjlig att se. Under tiden tog sig kolen bra nere på grillplatsen och vi kunde lite senare avnjuta vår medhavda korv.
När så skymningen närmade sig tog vi plats vid Hammarkullen för att skåda när alla tranor kom inflygande till Hammarmaden för övernattning. Inte så mycket tranor som vi sett tidigare år men alltid fascinerande att se och höra mängden med fåglar. Vi såg även en fin blå kärrhökshane som födosökte längs maden. Nöjda med dagen styrde vi därefter kosan hemåt.

Torbjörn Lundahl

Tidigare aktiviteter hittar du --> här!

Aktuellt

Minnesord

Det är med stor sorg som vi nåddes av Pelle Moqvists bortgång. Pelle var med och grundade Katrineholm – Vingåkers fågelförening (KVO). Han hade ett stort engagemang i föreningen fram till sin bortgång. För Pelle fanns inga dumma frågor om fåglars liv och beteende . Frågorna besvarade han med stor kunnighet, tålamod och även med humor. Det är många föreningsmedlemmar som har deltagit under hans ledning i fågelskådning på tisdagsförmiddagar. Vi har möts både i solsken och kyla för att tillsammans få se och uppleva fåglar i vårat närområde. Tack Pelle för alla fina fågelupplevelser som vi har haft tillsammans. Vi ska med stor tacksamhet försöka förvalta ditt arv så gott vi kan in i framtiden.

Styrelsen / Monica Ström v ordf

Sveriges fåglar 2022

Det går bra för fjällens fåglar - men oron är stark för fjällskogarna.
Du kan läsa mer på BirdLifes hemsida här!


Webmaster sökes!

KVO söker ny webmaster efter årsmötet 2023. Är du intresserad så kontakta
kvo.webmaster@sormlandsornitologerna.se för mer information!


FSOs framtida Årsböcker

Vi som arbetar med årsboken Det Sörmländska fågelåret från FSO har haft redaktionsmöte och spånat om framtiden. Inför kommande årsböcker skulle det vara värdefullt med mer glimtar från våra lokalföreningar.
Du kan läsa mer här!

Redaktionen genom Bertil Karlsson och Jan Gustafsson

Flera gamla årgångar av Fåglar i Sörmland

Nu har även årgångarna 1979 till 1984 skannats och lagts in som pdf-filer med länkar från Årsbokssidan. Även år 2020 är skannat. Det finns mycket intressant info i de här tidskrifterna. Det går bra att göra fritextsökningar i alla filerna, även de gamla.
Du kan läsa mer här!






75116 besök sedan 8 februari 2018


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2023. All rights reserved