Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-12


Alléstugan

Beskrivning

Vid Alléstugan finns fina lövskogsområden med en del skog i fuktig miljö. Av sångare finns alla de vanliga arterna men även härmsångare, flodsångare och gräshoppsångare kan höras. Vattenrall, småfläckig sumphöna och kornknarr har hörts i området.
De senaste tre åren har 56 arter noterats här.

Vägbeskrivning

Kör på väg 52 från Katrineholm mot Nyköping. Efter ca 13 km svänger man höger vid skylten Ericsberg. Efter ca 700 m, innan man kommer till godset Ericsberg, ligger Alléstugan på vänster sida. Sväng höger här för att parkera efter ca 50 m.


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved