Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-10


Eriksbergsåsen

Beskrivning

Från Eriksbergsåsen har man en fin utsikt över Eriksbergssjön och hagmarkerna i sluttningen ner mot sjön. Här finner man bl a göktyta, gröngöling, spillkråka, större och mindre hackspett. Här har också röd och brun glada setts.
De senaste tre åren har 57 arter noterats här.

Eriksbergsåsen.

Eriksbergsåsen. Foto © Gunilla Carlsson.
Vägbeskrivning

Kör på väg 52 från Katrineholm mot Nyköping. Efter ca 13 km svänger man höger vid skylten Ericsberg. Efter ca 700 m, innan man kommer till godset Ericsberg, ligger Alléstugan på vänster sida. Här svänger man höger och kommer efter ca 700 m upp på Eriksbergsåsen. Det finns några platser utefter vägen där man kan parkera.


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved