Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-12


Floden

Beskrivning

Lokalen består av den lilla näringsrika sjön Floden och en omgivande gräs- och våtmark. Lokalen ligger mellan gårdarna Ökna säteri och Abbotnäs säteri och runt lokalen finns jordbruksmark. Sjön håller på att växa igen med stora omgivande vassbälten och en liten öppen vattenyta. Bästa tiden för att se flest fåglar här är på våren innan maderna runt Floden torkar upp.
Tidigt på våren rastar sångsvan och flera arter av gäss i stora antal. Även en hel del änder rastar här liksom flera arter av vadare. Från vassarna hörs ofta rördrom och ibland småfläckig sumphöna och trastsångare. På fälten i omgivningarna kan man under försommarkvällar höra vaktel och kornknarr spela. Av rovfåglar ses ofta brun kärrhök, havsörn, ormvråk och fiskgjuse. Ovanliga arter som noterats här är mindre sumphöna, myrspov, dvärgbeckasin, jorduggla och snösparv.
De senaste tre åren har 128 arter noterats här.Svartsnäppa.
Svartsnäppa. Foto © Hasse Karlsson.
Vägbeskrivning

Från Katrineholm ta väg 55/57 mot Flen. Efter ca 10 km i höjd med Valla sväng vänster mot Flodafors. Efter 4 km kommer du till en fyrvägskorsning där du svänger vänster mot Floda kyrka. Strax efter Floda kyrka svänger du vänster och efter 3,5 km är du framme vid Ökna säteri. Floden ser du på höger sida. Härifrån kan man också åka vidare mot Abbotnäs. Efter några hundra meter har du en bra observationsplats.


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved