Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-08


Fyrtorps våtmark

Beskrivning

Detta är en anlagd våtmark strax utanför Valla samhälle. Omgivningarna runt våtmarken är främst jordbruksmark men även ett skogsområde ligger väster om våtmarken. Fåglar som har observerats här är svanar, olika gäss och andfåglar men också olika doppingar, många vadararter och rovfåglar. Även gulärlor i stora antal kan ibland ses här.
De senaste tre åren har 95 arter noterats vid Fyrtorps våtmark.

Drillsnäppa.
Drillsnäppa. Foto © Krister Andersson
Vägbeskrivning

Från Katrineholm ta väg 55/57 mot Flen. Efter ca 9 km sväng vänster mot Hägerbo, dvs mitt emot första infarten till Valla samhälle. Redan efter ca 100 m sväng höger in på en grusväg mot motorbanan. Efter ca  1,5 km ser man våtmarken på höger sida. Det går bra att parkera till höger längs med vägen.


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2021. All rights reserved