Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2021-10-25


Gersnäs

Beskrivning

Sjön Näsnaren är en av Sörmlands bästa fågellokaler för rastande och häckande sjöfåglar. Näsnaren är en grund slättsjö som omges av en varierad natur med hagar, skogar och våtmarker. Höjden vid Gersnäs ger en bra överblick över sjöns östra delar. Bästa tiden är höst och vår, men det finns mycket att se även övriga årstider. Det finns flera vikar och öar, vilket gör området svåröverskådligt. För att få en bra bild över vad som finns i sjön, behöver flera platser besökas.

Beroende på vindarna kan fåglarna finnas på olika ställen i sjön. Från en höjd har man bra överblick över sjöns östra delar. Vid soligt väder är förmiddagsskådning att föredra. Här rastar sjöorre, svärta, bergand och alfågel. Rördrommen hörs liksom olika sångare. Under sommaren häckar, förutom svanar och gäss, även skäggdopping, måsar och tärnor. Havsörn, brun kärrhök och fiskgjuse ses också ofta patrullera över sjön. På hösten rastar stora antal av änder, t ex bläsand, kricka, snatterand, brunand, vigg och salskrake.
De senaste tre åren har 86 arter noterats här.


Några skådare vid östra Näsnaren.
Några skådare vid östra Näsnaren. Foto © Monica Jansson.
Vägbeskrivning

Utgå från järnvägsstationen och åk västerut på Storgatan förbi gamla vattentornet. Efter en dryg km nås nordvästra förbileden. Ta höger här och strax därefter ta vänster mot skylt Näset Gersnäs. Passera genom Gersnäs gård och snart ses två fina ekhagar på bägge sidor om vägen. En bit fram ses Lilla Näsnaren till höger och Näsnaren till vänster. Här finns en mindre parkeringsplats. Till vänster från parkeringen nås Näsnaren. Fin utsikt finns från en liten höjd.


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2022. All rights reserved