Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-08


Jägern

Beskrivning

Sjön Jägern ligger öster om Jägernåsen, som är ett litet naturreservat. Från åsen har man bra överblick över sjön. Här kan man exempelvis få se svarthakedopping och brun kärrhök. På strandängen rastar både änder och vadare. Ovanliga arter som noterats här är göktyta, kärrsångare och flodsångare.
De senaste tre åren har 42 arter noterats här.

Vägbeskrivning

Från Katrineholm ta väg 55/57 mot Flen. Efter ca 10 km i höjd med Valla sväng vänster mot Flodafors. Efter 4 km kommer du till en fyrvägskorsning där du svänger vänster mot Floda kyrka. Strax efter Floda kyrka svänger du vänster vid skylt Bie 10. Efter 600 m sväng vänster vid skylt Vallmotorp 6. Fortsätt ca 2 km förbi Vegersbergs gård och ta sedan höger vid skylt Sörtorp 2. Efter ca 1,5 km kör du förbi en mexitegelvilla och du kommer fram till Sörtorps naturreservat. Efter backen ligger en liten parkering in till höger ca 200 m före växthuset.


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved