Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2021-10-25


Knutstorps viltvatten

Beskrivning

Detta är ett anlagt viltvatten nordost om gården Knutstorp. Omgivningarna runt viltvattnet är främst jordbruksmark. Lokalen besöks bl a av svanar, olika gäss och andfåglar men också många vadararter och rovfåglar. Stenskvätta brukar häcka nära parkeringen.
Ovanligare arter som setts är bl a röd glada, myrsnäppa, myrspov, rosenfink och snösparv.
De senaste åren har viltvattnet torkat ut under sensommaren och hösten, varför det varit dåligt med fågel under denna tid. Vissa åtgärder har nyligen vidtagits för att förhindra en uttorkning av viltvattnet. De senaste tre åren har 74 arter noterats vid Knutstorps viltvatten, vilket är i nivå med området kring Näsnaren.

Brun kärrhök, hane.
Brun kärrhök, hane. Foto © Hasse Karlsson.
Vägbeskrivning

Från Katrineholm följ väg 52 mot Vingåker (Vingåkersvägen). Sväng sedan in på Värmbolsvägen, följ skyltar mot Ö Vingåker. Sväng sedan in på Gennekvarnsvägen, skylt Ö Vingåker 3. Framme vid Östra Vingåkers kyrka tar man vänster mot Klastorp.
Åk förbi Klastorp och dess viltvatten. När du kommer fram till vägen mellan Katrineholm och Forsa ser du Knutstorps viltvatten. Sväng höger mot Forsa och efter bara 100 m sväng vänster in på vägen mot Knutstorps gård. Kör förbi gården till en liten väg som går ner till vattnet. Här går det bra att parkera och man står högt och har bra sikt över vattnet.


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2022. All rights reserved