Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-08


Kyrksjön

Beskrivning

Från vägen öster om Kyrksjön, längs Himlingeåsen som är ett naturreservat, ser man ner mot Kyrksjön. Sjön är grund och omgiven av vassbälten. Här förekommer bl a sångsvan, brun kärrhök, sothöna och skrattmås. Bland ovanliga arter har man bl a sett ringtrast, amerikansk kricka och mindre sumphöna.
De senaste tre åren har 53 arter noterats här.

Kyrksjön.

Kyrksjön. Foto © Gunilla Carlsson.
Vägbeskrivning

Från Katrineholm ta väg 55/57 mot Flen. Efter ca 10 km i höjd med Valla sväng vänster mot Flodafors. Efter 4 km kommer du till en fyrvägskorsning där du svänger vänster mot Floda kyrka. Efter några hundra meter, innan du kommer fram till kyrkan, kommer du till en avtagsväg åt höger mot Himlinge. Utmed den vägen kommer du fram till Kyrksjön på vänster sida.


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2021. All rights reserved