Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-12


Kyrkvattnet

Beskrivning

Kyrkvattnet är ett anlagt viltvatten omgivet av jordbruksmark. Viltvattnet besöks främst av svanar, gäss, änder och vadare. En hel del rovfåglar patrullerar också i området. Här har setts röd och brun glada, blå kärrhök, pilgrimsfalk och snösparv.
Närmare 62 arter har noterats här de senaste tre åren.

Sångsvanar.
Sångsvanar. Foto © Hasse Karlsson.
Vägbeskrivning

Kyrkvattnet ligger utmed väg 52 mellan Stora Malms kyrka och Valla gård, öster om vägen. Man ser bra från väg 52, men kommer man med bil kan det vara besvärligt att stanna utefter vägen, men det finns ett antal fickor där det går att köra av från vägen. Se upp för trafiken!


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved