Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2021-10-25


Lilla Näsnaren

Beskrivning

Sjön Lilla Näsnaren är en grund slättsjö som omges av en varierad natur med hagar, skogar och våtmarker. Den har en förbindelse med den större Näsnaren. Bästa tiden är höst och vår.
På våren kommer änder och skäggdoppingar. Rördrommen hörs liksom rör- och sävsångare. Under sommaren ses svanar, gäss, änder, skäggdoppingar, sothöns, måsar och tärnor. Havsörn, brun kärrhök och fiskgjuse ses ofta patrullera över sjön.
På hösten rastar stora antal av änder, t ex bläsand, kricka, snatterand, brunand, vigg och salskrake. Antalet rastande salskrake brukar vara omkring 500 individer med som mest 725 ex under 2016. Ovanligare arter som setts är 7 rastande ägretthägrar under 2018.
De senaste tre åren har 105 arter noterats här.Knölsvanar vid Lilla Näsnaren.
Knölsvanar vid Lilla Näsnaren. Foto © Leif Carlsson.
Vägbeskrivning

Utgå från järnvägsstationen och åk västerut på Storgatan förbi gamla vattentornet. Efter en dryg km nås nordvästra förbileden. Ta höger här och strax därefter tag vänster mot skylt Näset Gersnäs. Passera genom Gersnäs gård och snart ses två fina ekhagar på bägge sidor om vägen. En bit fram ses Lilla Näsnaren till höger och Näsnaren till vänster. Här finns en mindre parkeringsplats. Gå till höger genom hagen ned till Lilla Näsnaren. Här finns en ny plattform med bra utsikt över sjön.


Tornet vid Lilla Näsnaren.
Den nya fina plattformen vid Lilla Näsnaren. Foto © Leif Carlsson.

Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2022. All rights reserved