Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-08


Lundsjöåsen

Beskrivning

Vägen längs Lundsjöns norra sida bjuder på en vacker utsikt över sjön och de fina hagmarkerna i slänten ner mot sjön. Här har bl a storlom, göktyta, mindre hackspett och nötkråka setts. De senaste tre åren har 70 arter noterats här.

Gök.
Gök vid Lundsjöåsen. Foto © Gunilla Carlsson.
Gök.
Lundsjöåsen. Foto © Gunilla Carlsson
Vägbeskrivning

Utgå från järnvägsstationen i Katrineholm och åk norrut på Bievägen mot Eskilstuna (väg 56). Efter drygt 7 km sväng höger mot Bie. Efter ca 1 km sväng höger mot Flodafors 10. Efter ca 5 km sväng vänster vid skylt Åtorp 3. Efter ca 1,5 km ser du Lundsjön på vänster sida. Det finns några platser utefter vägen där det går att parkera.


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved