Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2021-10-25


Östra Vingåkers viltvatten

Beskrivning

Strax före Östra Vingåkers kyrka går landsvägen genom ett kärrområde med vatten på båda sidor om vägen. Här finns mycket vatten på våren då vattenståndet är högt. Runt kärrområdet finns öppna fält och ett skogsområde. Det kan ibland uppehålla sig en del fåglar på vägen.
Det man först lägger märke till är skrattmåskolonin med över hundra häckande skrattmåsar på vänster sida om vägen. I övrigt ses här ofta gräsand, brunand, knipa, svarthakedopping, smådopping, sothöna, rörhöna, trana, grågås, sångsvan och ormvråk.
Havsörn och fiskgjuse passerar ofta över området. Lokalen är den bästa i kommunen för svarthakedopping; 5-6 par brukar häcka här. Rastande vadare kan också ses under vår och höst. Ovanligare arter som setts är bl a ägretthäger och rödspov. De senaste tre åren har 82 arter noterats här.

Rörhöna.
Rörhöna. Foto © Hasse Karlsson.
Östra Vingåkers viltvatten.
Östra Vingåkers viltvatten. Foto © Hasse Karlsson.
Vägbeskrivning

Från Katrineholm följ väg 52 mot Vingåker (Vingåkersvägen). Sväng sedan in på Värmbolsvägen, följ skyltar mot Ö Vingåker. Sväng sedan in på Gennekvarnsvägen, skylt Ö Vingåker 3. Efter 2,7 km åker man "genom viltvattnet". Det är lämpligt att parkera precis efter viltvattnet, d v s på den södra sidan.


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2022. All rights reserved