Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2021-10-25


Sjöholm

Beskrivning

Näsnaren är en av Sörmlands bästa fågellokaler för rastande och häckande sjöfåglar. Näsnaren är en grund slättsjö som omges av en varierad natur med hagar, skogar och våtmarker. Från parkeringen vid vägen har man bra överblick över sjöns västra delar. Vid soligt väder är eftermiddags- eller kvällsskådning att föredra. Tubkikare rekommenderas då avståndet till vissa delar av Näsnaren är långt från obs-platsen.
Här rastar sjöorre, svärta, bergand och alfågel. Rördrommen hörs liksom olika sångare. Under sommaren häckar, förutom svanar och gäss, även skäggdopping, måsar och tärnor. Havsörn, brun kärrhök och fiskgjuse ses också ofta patrullera över sjön. På hösten rastar stora antal av änder, t ex bläsand, kricka, snatterand, brunand, vigg och salskrake. De senaste tre åren har 99 arter noterats här.

Gråhakedopping.
Gråhakedopping. Foto © Krister Andersson.
Vägbeskrivning

Vid utfarten från Katrineholm mot Vingåker (väg 52) tar du höger vid skylten Ålsäter 4. Efter 1 km håll höger mot Vännevad. Efter ytterligare knappt 1 km passerar du gården Sjöholm och strax därefter syns Näsnaren till höger. Det finns en liten parkering på höger sida av vägen.


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2023. All rights reserved