Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-12


Stensjön

Beskrivning

Sjön omges av jordbruksmark, ett litet skogsområde, en golfbana och en del vass. Bäst överblick över sjön har man från den södra delen. Andra alternativ är t ex att gå ner till sjön från berget och söka upp en plats någonstans på mitten. Viss sikt över sjön har man också norrifrån.
Stora mängder gäss flyger till och från sjön från olika håll. Svanar och änder finns också i stora antal. En hel del rovfåglar patrullerar i området eller flyttar bara förbi. Även vadare rastar ibland. Vaktel, rördrom och kornknarr har hörts här. Kungsörn och stäpphök har setts. Dvärgbeckasin och dubbelbeckasin har också observerats.
Närmare 88 arter har noterats här de senaste tre åren.

Vägbeskrivning

På väg 52, ca 10 km från Katrineholm mot Nyköping, svänger man vänster vid Stenta gård mot Valla samhälle. Efter ca 600 m svänger man ner till vänster mot Tybble gård. Vid skogskanten och mitt emot vägen in till Tybble gård ligger ett berg som kan användas som observationsplats. Det är ca 100 m från vägen till sjösidan.


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved