Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2021-10-25


Tornstugan

Beskrivning

Sjön Näsnaren är en av Sörmlands bästa fågellokaler för rastande och häckande sjöfåglar. Näsnaren är en grund slättsjö som omges av en varierad natur med hagar, skogar och våtmarker. Detta är en av våra bästa lokaler i Katrineholm sett till antalet arter som har rapporterats. Bästa tiden är höst och vår, men det finns mycket att se även övriga årstider. Det finns flera vikar och öar, vilket gör området svåröverskådligt. För att få en bra bild över vad som finns i sjön, behöver flera platser besökas.

Beroende på vindarna kan fåglarna finnas på olika ställen i sjön. De flesta fåglar ses oftast från Tornstugan. Härifrån ses större delen av sjön. Vid Tornstugan finns en utvändig trappa upp till en mindre plattform, som ger möjlighet att spana ut över sjön. Det finns också en handikappanpassad plattform.

Här rastar sjöorre, svärta, bergand och alfågel. Rördrommen och vattenrallen hörs liksom olika sångare. Under sommaren häckar, förutom svanar och gäss, även skäggdopping, sothöns, måsare och tärnor. Havsörn, brun kärrhök, lärkfalk och fiskgjuse ses ofta patrullera över sjön. I vassarna finns skäggmes, säv- och rörsångare och ibland även trastsångare. På hösten rastar stora antal av änder, t ex bläsand, kricka, snatterand, brunand, vigg och salskrake. Ovanligare arter som setts är rödhuvad dykand, svarttärna, dvärgmås och kungsfiskare.
De senaste tre åren har 124 arter noterats här.

Sävsångare.
Sävsångare. Foto © Hasse Karlsson.
Tornstugan.
Tornstugan. Foto © Leif Carlsson.
Vägbeskrivning

Utgå från järnvägsstationen och åk västerut på Storgatan förbi gamla vattentornet. Efter ca 1 km från järnvägsstationen ta av vänster mot skylt Catrineholms gård 1,6. Ytterligare 1 km efter vägen finns en parkeringsplats på vänster sida. Parkera här och följ leden (ca 900 m) och skyltarna mot tornen. Det finns ett äldre torn och lite längre fram en stuga med torn (Tornstugan).


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2023. All rights reserved