Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-12


Tybblefälten

Beskrivning

Här är det mest öppna fält men också en del dungar och buskage. En bäck rinner under vägen och genom området. Man har bra utsikt över ett ganska stort område. Fåglar som ses här är mest rastande fåglar. En hel del rovfåglar patrullerar i området eller flyttar bara förbi.
Även fältsparvar, finkar, lärkor och en del sångare brukar ses i området. På sensommaren rastar blåhake nästan varje år. Under hösten brukar en eller flera fjällvråkar uppehålla sig i området. Vanligen finns här också varfågel. Här har setts bl a röd och brun glada, aftonfalk, småspov, jorduggla och snösparv.
Över 111 arter har noterats här de senaste tre åren.


Tofsvipa.
Tofsvipa. Foto © Hasse Karlsson.
Vägbeskrivning

På väg 52, ca 10 km från Katrineholm mot Nyköping, svänger man vänster vid Stenta gård mot Valla samhälle. Efter ca 600 m svänger man vänster mot Tybble Gård. Efter 500 m passerar man en bäck och man kan parkera direkt efter bäcken.


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved