Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2020-03-12


Valla gårds viltvatten

Beskrivning

Viltvattnet ligger omgivet av jordbruksmark och ett mindre skogsområdet. Här finns också en del buskage och vassbälten. Viltvattnet besöks främst av svanar, gäss, änder och vadare. En hel del rovfåglar patrullerar också i området. Här har hörts/setts amerikansk kopparand, småfläckig sumphöna, kornknarr, kustpipare, myrsnäppa, spovsnäppa och småsnäppa.
83 arter har noterats här de senaste tre åren.


Valla gårds viltvatten.
Valla gårds viltvatten. Foto © Leif Carlsson.
Vägbeskrivning

På väg 52 från Katrineholm mot Nyköping, ca 2,2 km efter Stora Malms kyrka, svänger man vänster mot Valla gård. Efter drygt 700 m ligger viltvattnet på höger sida.


Copyright © Katrineholm - Vingåkers Ornitologer 2020. All rights reserved